nieuws

AFM legt boete op aan

Archief

failliete PensioenPlanner PensioenPlanner, het intermediairbedrijf dat begin dit jaar failliet ging, heeft alsnog een boete van _ 130

000 van de AFM gekregen. PensioenPlanner heeft volgens de toezichthouder in de periode 1 maart 2010 tot 28 maart 2011 nagelaten zorg te dragen voor de vakbekwaamheid in haar bedrijf. De AFM concludeert dat slechts twee van de door PensioenPlanner aangemerkte feitelijk leidinggevenden beschikten over de relevante diploma’s en PE-punten. Tijdens de onderzoeksperiode had het bedrijf ongeveer honderd werknemers in dienst die zich bezig hielden met financiële dienstverlening. Uit vijftien onderzochte dossiers uit die periode en het bedrijfsvoeringsmodel dat PensioenPlanner had opgezet, is niet gebleken dat de twee vakbekwame personen zich bemoeid hebben met de verstrekte adviezen. Daarnaast beschikte PensioenPlanner niet over een adequaat systeem en adequate procedures om het bedrijfsvoeringsmodel te waarborgen. Pensioenplanner is op 31 januari 2012 failliet verklaard. De AFM maakte al eerder bekend onderzoek te doen naar het bedrijf. "Deze boete komt voort uit een deel van dit onderzoek. Het totale onderzoek is hiermee afgerond", aldus de AFM. De AFM beseft dat het bedrag van de boete niet is aan te merken als een pre-faillissementsvordering, die bij de curator kan worden aangemeld en die meedeelt bij de verdeling van de boedel.

Reageer op dit artikel