nieuws

Aegon Bank kiest voor duurzame weg

Archief

Aegon Bank is met het afstoten van de bemiddelingsactiviteiten een ‘puur’ bankbedrijf geworden, dat zich volledig richt op de samenwerking met het intermediair. Duurzaamheid en het vergroten van het financiële bewustzijn van de consument staan daarbij centraal. De samenwerking met Eneco is daarin het jongste wapenfeit. “Wij hebben een diep verlangen om een echt klantbedrijf te worden”, zegt directievoorzitter Eric Rutten. 

 

door Rob van de Laar

 

Op weg naar een ‘klantbedrijf’ is al een aantal hobbels genomen door Rutten en financieel directeur Mike de Boer. Zij namen eind 2010 het roer in handen bij het bankbedrijf, dat toen nog werkte met eigen loondienstadviseurs en franchisetak Financieel Verder. De nieuwe strategie die zij ontwikkelden, kent vier hoofdpunten. “Ten eerste willen we onze dienstverlening en producten eenvoudiger en transparanter maken. De klant moet financieel bewust worden en wij moeten begrijpelijke producten bieden zodat de klant zelf een verstandige keuze kan maken over welke oplossing hij kiest en de regie in eigen hand kan nemen”, zegt Rutten. Die drang naar vereenvoudiging uitte zich behalve in het aanpassen van het productassortiment – de SpaarComfort-rekening is opgeheven en garantieproducten worden niet meer aangeboden – ook in het kritisch kijken naar het klantenbestand. “Wij zijn met 1,6 miljoen klanten een grote bank. We hebben alleen een grote groep die bijvoorbeeld alleen een spaarrekening heeft lopen waar al jaren een bedrag van misschien € 10 op staat waar niets mee gebeurt. Het is de vraag of die nog wel klant bij ons willen zijn en of die bij ons passen.”

 

Twee kanten van de balans

Het tweede punt in de strategie was dat Aegon Bank niet alleen spaar- maar ook kredietproducten zou gaan aanbieden. “We willen twee kanten van de balans gebruiken. Als spaarbank waren we erg gevoelig voor wat er met de rente gebeurde. Die kwetsbaarheid wilden we verlagen door ook hypotheken te gaan aanbieden.” Een drastische kostenreductie vormde het derde onderdeel van de toekomstvisie. De personeelsreductie, gekoppeld aan de verhuizing van Nieuwegein naar Den Haag, is inmiddels nagenoeg afgerond. Daarbij zal het personeelsbestand eind 2012 zijn gekrompen van 200 naar 125 medewerkers. “Tot slot wilden wij ons duidelijker gaan positioneren. Een bank die een loondienst- en een franchiseorganisatie heeft, was wat veel van het goede. Daarom zijn we met bemiddelingsactiviteiten gestopt. We hebben geen face to face-contact meer met de klant.”
Aegon Bank zit “in het staartje” van de reorganisatie, zegt Rutten. “We zitten nog midden in een transitiefase waarin we producten eenvoudiger en transparanter maken. Dat willen we dit jaar afronden. Verder gaan we volgend jaar over op een nieuw backofficesysteem.”

 

Aanbevolen

Alle maatregelen moeten ertoe leiden dat Aegon Bank het meest aanbevolen bedrijf wordt. “Niet alleen bij de klant zelf, maar ook via het intermediair.” Tweede belangrijke doelstelling is dat Aegon Bank een toppositie in de bankspaarmarkt verovert. “Dat is onze natuurlijke ‘battleground’, zegt Rutten. Het bankbedrijf is vorig jaar pas goed de strijd aangegaan op dat terrein, dus het marktaandeel is nu nog niet substantieel, zegt De Boer. “We hebben pas twee jaar geleden de draai naar banksparen gemaakt, maar wij kijken vooral naar partijen als Delta Lloyd en SNS, die flink hebben ingezet op die markt. We mikken dit jaar op een verdubbeling van onze productie van 2011.”

 

Intermediair

Met het provisieverbod in aantocht ligt er veel druk op het intermediair. “Adviseurs moeten veel meer klanten bedienen om dezelfde inkomsten te genereren”, zegt Rutten. Aegon Bank wil daarbij helpen door op het intermediairportaal zo veel mogelijk op basis van ‘straight through processing’ te werken. “Het intermediair kan dan zelf snel handelen. Daarnaast ontwikkelen we ook een execution only-variant van de bankspaarproducten waarbij de klant zelf aan de slag kan en de adviseur niet bemiddelt.” Verder wordt met tussenpersonen op bijeenkomsten gediscussieerd over de faciliteiten die de bank biedt , of die aansluiten bij de wensen.
“Wij hebben een diep verlangen om een echt klantbedrijf te worden”, aldus Rutten. “Wij realiseren ons dat wij als financiële dienstverlener een belangrijke positie innemen in de maatschappij. Adel verplicht: wij willen de klant helpen financieel bewust te worden, maar willen ook breder actief zijn op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de samenwerking met Eneco (zie ook pag. 3, red.) onderstrepen wij dat; die timmeren hard aan de weg als het gaat om duurzame energie”, zegt Rutten. Het geld dat op de Eneco-spaarrekening wordt ingelegd, wordt geïnvesteerd in de meest duurzame bedrijven per sector, waarvan 40% in de duurzame energiesector. 

 

Resultaat

Afgaande op het financiële resultaat van Aegon Bank valt er nog weinig te juichen in Den Haag: 2011 heeft een brutoverlies van € 166 mln opgeleverd, tegen nog € 95 mln winst in 2010. Die cijfers zijn echter vertekend, zegt De Boer: “Door onze manier van rapporteren is een ongerealiseerde waardestijging op onze hypotheekportefeuille van € 155 mln niet ten gunste van de winst- en verliesrekening gekomen, simpelweg omdat we geen hypotheekportefeuilles hebben verkocht. Dat was in 2010 wel het geval, waardoor in dat jaar het verlies op derivaten ruimschoots werd goedgemaakt. Die derivaten zijn zogeheten renteswaps waarmee het renterisico op de hypotheekportefeuille wordt afgedekt. De waardevermeerdering en het verlies op de swaps vallen min of meer tegen elkaar weg, maar bij Aegon Bank wordt dat niet in de jaarrekening tegen elkaar weggestreept. “Dat gaan we met ingang van 2012 wel doen”, zegt De Boer. “Dat haalt de volatiliteit uit de winst- en verliesrekening. Zonder dat effect hebben we vorig jaar € 12 mln verlies geleden, waarin dan ook nog € 8,4 mln aan eenmalige reorganisatielasten is verwerkt. In 2010 hadden we, de hypotheekeffecten niet meegerekend, een verlies van € 15 mln. De drastische kostenreductie en het toevoegen van hypotheken moeten ervoor zorgen dat de rentabiliteit van de bank zal verbeteren.” De Boer benadrukt dat de solvabiliteit van Aegon Bank, weliswaar gedaald van 32% naar 25%, op orde is. “We zijn een gezonde bank en klaar voor Basel III.”

 

Reageer op dit artikel