nieuws

Yarden moet verlies van ruim € 17 mln incasseren

Archief

Het nettoresultaat van uitvaartorganisatie Yarden is vorig jaar in de rode cijfers terechtgekomen. De lage rentestand en tegenvallende beleggingsresultaten deden het resultaat kelderen tot € 17,2 mln negatief. In 2010 werd nog € 10,9 mln winst gemaakt. Operationeel gezien was 2011 wel een solide jaar voor Yarden, dat de premieomzet met bijna 7% zag toenemen tot € 69,3 (64,8) mln.

Yarden moet verlies van ruim € 17 mln incasseren

Het verzekerd kapitaal groeide licht tot ruim € 3,6 (3,4) mld, maar de solvabiliteit daalde van 399% in 2010 naar 290% vorig jaar. Ook het aantal leden daalde tot 953.827 (961.333 in 2010). Het aantal fte's liep terug tot 669 (684). De tak uitvaartverzorging nam 13.522 uitvaarten voor zijn rekening en hield daarmee het marktaandeel van 10% op peil.
Yarden verwacht dat het provisieverbod voor uitvaartverzekeringen in 2013 zal leiden tot een forse daling in de verkoop van uitvaartverzekeringen door tussenpersonen en zal daarop anticiperen door in 2012 geen nieuwe overeenkomsten met afsluitprovisie aan te gaan. Ook wordt de interne organisatie in 2012 aangepast aan het provisieverbod.

Reageer op dit artikel