nieuws

Volmachtbeloning gaat richting nominale bedragen

Archief

Volmachtkoepel NVGA verwacht dat volmachtcommissies zich gaan ontwikkelen “naar vormen van nominale beloning”. Op die basis zal toezichthouder AFM de commissies namelijk gaan toetsen aan “een evenwichtige relatie met de uitgevoerde werkzaamheden”. De NVGA streeft naar een beloningsmodel dat is gebaseerd op kwaliteit van dienstverlening. Daarvoor wil de volmachtkoepel het systeem van de ‘Balanced Scorecard’ (BSC) gaan gebruiken.

Volmachtbeloning gaat richting nominale bedragen

Dat is volgens de NVGA een beproefde methode, toegepast in andere branches en andere landen, om de kwaliteit van ondernemingen en hun bedrijfsvoering op objectiveerbare criteria te toetsen en te verbeteren. "Zodat wordt voorkomen dat kwaliteit van dienstverlening vanuit strategische of financiële motieven tussen partijen hoger wordt gewaardeerd dan in werkelijkheid het geval is."
De NVGA onderscheidt vier basiselementen: geleverde kwaliteit aan klant, kwaliteit bedrijfsvoering richting verzekeraars, bewaking rendement verzekeraars en kwaliteit financiële administratie. De geleverde kwaliteit aan klanten kan getoetst worden op zaken als het klantbelang in aangeboden producten, bereikbaarheid van het bedrijf, doorlooptijd van acceptatie- en schadeprocessen en het aantal klachten. Richting verzekeraars zijn toetsbare criteria onder meer: het managementinformatiesysteem, resultaten van audits en het opleidingsniveau van medewerkers. Voor de bewaking van het rendement van verzekeraars is niet alleen het rendement over een bepaalde periode van belang maar ook de mate waarin dit wordt gerapporteerd, getoetst en bijgestuurd. De kwaliteit van de financiële administratie kan onder meer afgelezen worden aan het debiteurenbeheer, tijdige betalingen aan volmachtgevers, cashflow en rendement maar ook de financiële banden met en/of participaties in andere bedrijven.

De AFM zal dit vertalen in nominale bedragen voor de totale beloning per productsoort. Een verrichtingentarief zou hieraan de meest zuivere invulling geven, maar de toezichthouder laat ruimte open voor andere beloningsvormen. De NVGA verwacht dat de commissies (als percentage van de premie) zullen blijven bestaan. "Het niveau van de huidige beloning kan de vaste component of basisbeloning vormen voor een toekomstbestendig businessmodel", zo kijkt de NVGA naar de toekomst. "Binnen vastgestelde marges kan op die basisbeloning een op- of afslag voor kwaliteit plaatsvinden, zonder nacalculatie."

Tijdens de laatste ledenvergadering is ook de gedragscode voor alle NVGA-leden bindend verklaard.

Reageer op dit artikel