nieuws

Verbond steunt monsterverbond huurders en kopers

Archief

Verbond steunt monsterverbond huurders en kopers

Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt het gezamenlijke voorstel dat Vereniging Eigen Huis, Woonbond, Aedes en NVM hebben gedaan voor de woningmarkt. Het Verbond ziet meer in de brede aanpak die deze partijen voorstaan dan in de maatregelen die zijn getroffen in het lente-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

"Hoewel over het daarin geschetste eindperspectief een nadere discussie gevoerd mag worden, vormt het plan een goede basis voor nader overleg", stelt het Verbond. In het voorstel bepleiten de belangenclubs van huurders en kopers een afbouw van de hypotheekrenteaftrek in dertig jaar, in combinatie met een jaarlijkse huurstijging van 2% boven inflatie. Deze maatregelen moeten gecompenseerd worden door belastingverlaging en de invoering van woontoeslag voor zowel huurders als kopers.
Het Verbond denkt dat een geleidelijke maar fundamentele herziening van de hele woonsector minder schadelijke neveneffecten heeft dan de maatregelen van het demissionaire kabinet en de oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie. De 'Kunduz-coalitie' wil onder meer de hypotheekrentaftrek beperken door starters te dwingen een annuïtaire hypotheek te sluiten.
"Een nieuw kabinet zou daarom zichzelf tekort doen als het in de ad-hoc maatregelen van het lente-akkoord bleef steken en niet de kans greep om een toekomstbestendige oplossing te creëren", aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel