nieuws

Verbond: invoering eed kost sector € 35 mln

Archief

De invoering van een eed/belofte voor (nagenoeg) alle werknemers in de financiële sector zal gepaard gaan met forse nalevingskosten. Het Verbond van Verzekeraars schat de totale lasten van een dergelijke maatregel initieel op € 35 mln en doorlopend op € 2,3 mln. Dat blijkt uit de Verbondsreactie op het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 en de Regeling eed of belofte financiële sector, die vandaag naar het ministerie van Financiën is gestuurd.

Verbond: invoering eed kost sector € 35 mln

In de reactie bepleit het Verbond ten aanzien van de vakbekwaamheid aparte modules voor uitvaartverzekeringen en zorgverzekeringen. Verder zijn de verzekeraars tegen een inhoudelijke toetsing van producten door de AFM en vinden ze het niet haalbaar om alle producten eind 2013 gereviewed te hebben, zoals het ministerie voorstelt. Ten aanzien van het provisieverbod en de transparantieverplichtingen pleit het Verbond er nogmaals voor om alle zakelijke inkomensverzekeringen (aov, betalingsbeschermers, ziekteverzuim en WIA-producten) onder het provisieverbod te brengen. Voor het inzicht geven in de distributiekosten zien de verzekeraars geen valide argumenten. Ook zou er geen wettelijke basis bestaan voor de eis dat de advieskosten en de distributiekosten rechtstreeks bij de klant in rekening moeten worden gebracht en zou dit leiden tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor de klant. "Wanneer het 'rechtstreeks in rekening brengen' toch doorgaat, dan zien wij een probleem voor de klant die de advies- en distributiekosten gespreid wil betalen. Het gespreid betalen zou als snel als consumptief krediet kwalificeren." Ten slotte stelt het ministerie een onbeperkte eerbiedigende werking voor, wat inhoudt dat er twee beloningsregimes naast elkaar kunnen bestaan tot het einde van de looptijd van alle producten. Het Verbond pleit echter voor een tijdelijke eerbiedigende werking, mede "om bij de adviseurs een mogelijke financiële prikkel weg te halen om de klant niet te adviseren om over te stappen naar een provisieloos product, omdat hij dan de doorlopende provisie kwijtraakt." Het Verbond wil daarom dat "bij wezenlijke wijzigingen van de overeenkomst de provisie eindigt en het nieuwe regime intreedt."

Reageer op dit artikel