nieuws

Regering staat achter Nibud-norm voor tweeverdieners

Archief

Het kabinet wil dat de hypotheeknormen voor tweeverdieners met een laag inkomen alsnog worden opgerekt, in tegenstelling tot wat de AFM verantwoord acht. Dat heeft minister Spies laten weten in debat met de Tweede Kamer.

 

Tweede Kamerleden Monasch (PvdA) en Lucassen (PVV) hadden een motie ingediend die ertoe strekte de hypotheeknorm voor tweeverdieners met een laag inkomen alsnog te verruimen. Volgens Nibud-normen, die aanvankelijk ook in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen waren opgenomen, kan deze doelgroep dit jaar tot _ 30.000 meer lenen, maar de AFM vindt die verhoging niet verantwoord. Daarom hebben de meeste banken de verruiming van de acceptatiecriteria niet toegepast.

 

"We hebben de ergernis gedeeld over het feit dat we dachten op basis van de adviezen van het Nibud goede afspraken gemaakt te hebben, waardoor het voor tweeverdieners wellicht iets gemakkelijker zou zijn om een hypotheek van een zekere omvang te krijgen. We werden vervolgens onaangenaam verrast door het feit dat de AFM, die wel betrokken was geweest bij het maken van die afspraken, zich achteraf heeft bedacht en in de richting van de banken heeft aangegeven de Nibud-normen te royaal te vinden", aldus Spies. Zij praat met minister De Jager over twee manieren om de regelgeving te uniformeren. "De eerste is om te proberen op vrijwillige basis met alle betrokkenen nu wel tot sluitende afspraken te komen. De tweede heeft iets weg van een paardenmiddel: die variant komt erop neer dat de minister van Financiën een ministeriële regeling of algemene maatregel van bestuur maakt waarin hij de AFM dwingt om de gemaakte afspraken na te komen. We zijn op zoek naar een manier waarbij we niet meer voor de verrassing komen te staan waarvoor we het afgelopen jaar wel zijn komen te staan."

 

Volgens Spies wordt op korte termijn een besluit genomen.

 

Reageer op dit artikel