nieuws

Rabobank wil geen provisie meer op schadeverzekeringen

Archief

Rabobank treft voorbereidingen om de distributie van verzekeringen drastisch te hervormen, zo valt te lezen in een interne nota. Voor schadeverzekeringen zal provisie als beloningsvorm volledig worden losgelaten. Dat zal gepaard gaan met een forse personeelsreductie, onder meer doordat 75% van alle handelingen voortaan via internet moet gaan verlopen. Interpolis zal bij particuliere verzekeringen enig risicodrager worden.

Rabobank wil geen provisie meer op schadeverzekeringen

"We kiezen als eerste grote intermediair voor een nieuw beloningsmodel en laten het traditionele provisiemodel los voor schadeverzekeringen", schrijft hoofd Verzekeringen Bert Tijsterman aan het bestuur van het concern. De inkomsten zullen daardoor aanvankelijk met 15% dalen, verwacht de bank. "Deze terugval wordt door een betere concurrentiepositie in komende jaren weer ingelopen." Vooral door het snijden in personeelskosten moet de winstgevendheid van het assurantiebedrijf met ruim € 150 mln worden opgeschroefd. "Het aantal medewerkers dat actief is met verzekeren binnen de Rabobank zal in 2015 op een veel lager niveau liggen dan nu." Op de 138 lokale Rabobanken zijn enkele duizenden mensen werkzaam.
Waar nu naast Interpolis nog producten van andere verzekeraars worden aangeboden, zal de maatschappij uit Tilburg de standaard-aanbieder worden. Voor de grootzakelijke markt wordt een nieuwe propositie ontwikkeld, waar op verzekeringsgebied alleen nog Interpolis-product Zeker van je Zaak zal worden aangeboden. Voor particuliere klanten moet uit oogpunt van efficiency in 2015 driekwart van alle verzekeringshandelingen via internet verlopen. De schade- en levenportefeuille die niet bij Interpolis is ondergebracht, wordt volledig afgebouwd. "Dit zorgt voor een veel efficiëntere procesgang in de klantbediening op de lokale bank."

Reageer op dit artikel