nieuws

Polissen Klaverblad dagelijks opzegbaar

Archief

Zonder er al teveel ruchtbaarheid aan te geven heeft Klaverblad enkele opvallende wijzigingen doorgevoerd wat betreft de opzegbaarheid van haar verzekeringen. Lopende en nieuwe particuliere schadeverzekeringen zijn nu dagelijks opzegbaar. Hierbij is de dag waarop het verzoek is ontvangen bepalend.

Polissen Klaverblad dagelijks opzegbaar

Ook lopende en nieuwe levensverzekeringen zijn dagelijks opzegbaar geworden. Bij royeren wordt echter wel in hele maanden gerekend. Een polis met jaarbetaling en een premievervaldatum van bijvoorbeeld 1 mei wordt geroyeerd op de eerste van de maand die volgt op de opzegging.

Nieuwe bedrijfsmatige verzekeringen en AOV’s zijn per direct opzegbaar zonder opzegtermijn. Ook hier is de dag waarop het verzoek is ontvangen bepalend. Voor lopende bedrijfsmatige verzekeringen en AOV’s hangt de opzegbaarheid af van wie het beëindigingsverzoek afkomstig is. Is het verzoek afkomstig van de verzekeringnemer, dan wordt het langlopende contract omgezet in een jaarcontract en wordt de verzekering beëindigd aan het eind van dat jaar. Is het verzoek afkomstig van de assurantieadviseur die de provisie ontvangt, dan mag de verzekering direct worden beëindigd en is wederom de dag waarop het verzoek is ontvangen bepalend.

Reageer op dit artikel