nieuws

NOPD wijst burger op eigen verantwoordelijkheid

Archief

De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) wil dat overheid, pensioenadviesmarkt én burgers zich meer gaan inspannen om de oudedagsvoorziening in ons land ook op langere termijn veilig te stellen. Als het aan de NOPD ligt krijgt de burger een grotere verantwoordelijkheid. “Te meer, omdat de werkgeversbijdrage aan de collectieve pensioenregelingen in ons land zoetjes aan het maximum lijkt te hebben bereikt.”

NOPD wijst burger op eigen verantwoordelijkheid

Nu het kabinet Rutte is gevallen wil de NOPD voorkomen dat pensioenmaatregelen op de lange baan worden geschoven. "Het is de hoogste tijd voor actie door politiek, pensioenadviseur en niet in de laatste plaats door burgers zelf", aldus de Orde, die tevens de noodzaak onderkent dat pensioenfondsen moeten afstempelen. "Uitstel is geen optie", zo stelt de NOPD. "Het is gewoon noodzakelijk willen de pensioenfondsen ook in de toekomst voldoende geldmiddelen hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen." De beroepsorganisatie spreekt verder de hoop uit dat ook over het 'invaren' van bestaande pensioenrechten (het omzetten van oude 'harde' pensioenrechten naar nieuwe 'zachte' pensioenrechten) op korte termijn een besluit wordt genomen.
Ook de burger moet zich meer verdiepen in de materie. "Het goed lezen en begrijpen van het eigen Uniform Pensioen Overzicht is daarbij van het allergrootste belang", stelt de NOPD. De Orde ziet in ontwikkelingen als het pensioenregister en de koppeling met Pensioenkijker, welkome hulpmiddelen.

Reageer op dit artikel