nieuws

Meer geregistreerde taxateurs

Archief

Het aantal schadetaxateurs dat is ingeschreven bij het Verenigd Register van Taxateurs (VRT) neemt sterk toe. Vorig jaar groeide het aantal geregistreerden met 7,4%  naar 334.

Meer geregistreerde taxateurs

Het VRT heeft sinds de oprichting in 2004 een forse groei doorgemaakt. In het eerste register van 2005 stonden 145 taxateurs ingeschreven. Bij het eerste lustrum was dit aantal al verdubbeld. Ruim 41% van de geregistreerden werkt in de brandschade. Eenderde werkt in de branche motorvoertuigen. De overige taxateurs werken als agrarisch taxateur, in de sectoren scheepvaart & techniek en in kunst & antiek.  
In 2010 voerde het VRT voor alle registertaxateurs een systeem in van verplichte permanente educatie. In een periode van twee jaar moeten de ingeschrevenen minimaal 100 studiepunten behalen.

Reageer op dit artikel