nieuws

Klacht tegen Unigarant naar Geschillencommissie Kifid

Archief

Een per ongeluk stukgevaren mast van een zeilschip van een vriend en de daaropvolgende weigering van verzekeraar Unigarant om de schade te vergoeden is voor Hans van Ommen, voormalig directeur van Eurolloyd, aanleiding om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie van Kifid.

Klacht tegen Unigarant naar Geschillencommissie Kifid

Volgens Van Ommen zijn de uitsluitingen in de polisvoorwaarden van de Unigarant Watersportverzekering – waarop de verzekeraar zich beroept – zodanig ruim geformuleerd, dat daardoor feitelijk geen enkele schade meer is gedekt.
Unigarant had de schade aan het zeilschip van bijna € 25.000 afgewezen, omdat 'schade door merkelijke schuld' niet is gedekt volgens de in artikel 19 geformuleerde 'algemene uitsluitingen'. Op grond van de polisvoorwaarden strandde een eerder ingediende klacht over het afwijzen van de schade bij de Ombudsman. Deze was met Unigarant van mening dat de stuurman van het schip onvoldoende maatregelen had getroffen om de aanmerkelijke kans op aanzienlijke schade te voorkomen.  Nu richt Van Ommen zijn pijlen voor de Geschillencommissie op de polisvoorwaarden zelf. "Ik vraag mij af welke schade je met een schip kunt maken zonder dat iemand een fout maakt!", aldus Van Ommen. Hij acht een uitspraak van de Geschillencommissie hierover niet alleen van belang voor de onderhavige schade, maar ook in het belang van de verzekeringsmarkt als geheel, omdat het toepassen van 'dergelijke valkuilen' in polisvoorwaarden het uitbrengen van een goed advies in zijn ogen vrijwel onmogelijk maakt.

Reageer op dit artikel