nieuws

‘Hoge Raad rekt dekking te ver op’

Archief

Jurist voorziet geen

 

grote gevolgen

 

na avb-uitspraak

 

De uitspraak van de Hoge Raad over de reikwijdte van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven maakt van verzekeren een loterij, meent advocaat Robin van Beem van advocatenkantoor Van Beem De Jong. Hij voorziet in de praktijk echter weinig consequenties.

 

"De Hoge Raad meent dat de functie die een avb in het maatschappelijk verkeer vervult en verwachting die verzekerden daarvan hebben, een ruime dekkingsomvang rechtvaardigt. Daarom legt de Hoge Raad de polisvoorwaarden zo uit, dat er toch dekking bestaat voor vermogensschade." Volgens Van Beem is op die uitspraak principiële kritiek te uiten. "Want is verantwoord verzekeren zo nog wel mogelijk? Kennelijk kan de rechter duidelijke polisvoorwaarden passeren, omdat het maatschappelijk belang van de verzekering daarom vraagt. Op die manier wordt verzekeren een loterij, waarbij de verzekeraar nooit met zekerheid kan weten wat hij dekt."

 

Geen grote consequenties

Desondanks valt voor de uitkomst van de zaak wel iets te zeggen, vindt Van Beem. "Een rechter moet de afweging maken wie de financiële pijn draagt. De werkgever die zich van geen kwaad bewust was? Want uitspraken over een verzekeringsplicht waren er nog helemaal niet. Of de verzekeraar? Die zal aanvoeren dat hij bij de premiestelling geen rekening had gehouden met deze nieuwe aansprakelijkheidsgrond. Maar de meeste verzekeraars hebben de afgelopen jaren laten weten dat zij de op artikel 7:611 BW gebaseerde aansprakelijkheid voortaan door middel van een clausule gratis gingen meeverzekeren. Dan is het natuurlijk moeilijk vol te houden dat het onder dekking brengen van deze aansprakelijkheid grote consequenties zal hebben."

 

Van Beem vindt het dan ook onzeker of de uitspraak grote gevolgen heeft voor de toekomst. "Het betrof een ongeval uit 1999. Toen waren er voor werkgevers nog geen goede verzekeringen te sluiten en bood de avb als enige verzekering mogelijk een vangnet. Inmiddels hebben verzekeraars (extra) duidelijk gemaakt dat de avb zonder aanpassingen geen dekking biedt voor deze vermogensschade en hebben zij alternatieven voorgesteld. Daarom kan betoogd worden dat een verzekeringnemer nu in elk geval niet meer gerechtvaardigd mag verwachten dat dergelijke schades gedekt zijn."

 

Goed nieuws

Cees de Bil van Letselschadecase is een andere mening toegedaan: "Tot nu toe kon er toch gemakkelijk een probleem ontstaan. Niet alle verzekeringspolissen van ondernemersrisico’s wilden voor dit risico dekking verlenen, omdat de voorwaarden nog niet altijd aan de eerdere rechtspraak is aangepast. Met als gevolg dat de werkgever of de werknemer met de gevolgen van zo’n ongeval bleef zitten waarvoor volgens de in de rechtspraak vastgelegde maatschappelijke opvatting wel een voorziening zou moeten bestaan. Nu onze hoogste rechter heeft uitgesproken dat die ondernemersrisicoverzekering deze schade in geval van onduidelijkheid ook voor zijn rekening moet nemen, is dat goed nieuws voor zowel werkgevers als werknemers. De verzekeraar die dit risico nu nog door middel van een uitsluiting weigert te verzekeren, prijst zichzelf natuurlijk uit de markt."

 

Reageer op dit artikel