nieuws

FNV Finance tegen verplichte Moreel-Ethische Verklaring

Archief

FNV Finance, de belangenbehartiger van werknemers in de financiële dienstverlening, is tegen het voornemen van demissionair minister De Jager om een beroepseed in te voeren voor iedereen werkzaam in de financiële dienstverlening.  Dergelijke wetgeving zou nog meer bureaucratie opleveren en veel geld kosten, terwijl het resultaat twijfelachtig is. Er zou beter kunnen worden ingezet op een goede naleving van de maatregelen die DNB en AFM organiseren.

Recent is het ministerie van Financiën een consultatie gestart om de Moreel-Etische Verklaring verplicht te stellen voor alle medewerkers in de financiële sector. Pure symboolpolitiek, zegt Carla Kiburg van FNV Finance: "Het gaat te ver om gewone medewerkers in financiële instellingen gelijk te stellen met ambtenaren, artsen en accountants. Het is een prima zaak, dat de moreel-ethische verklaring wordt geëist voor de beleidsbepalers in het kadervan de CodeBanken, zoals die nu op vrijwillige basis geldt. Die beleidsbepalers bepalen namelijk ook de doelstellingen van de instellingen, waaraan de gewone medewerkers moeten voldoen. Laten zij er dan ook verantwoordelijk voor zijn, dat de medewerkers die gestelde doelen op een verantwoorde wijze kunnen bereiken. En er voldoende tijd voor krijgen om dat te doen, zonder dat ze er ziek van worden."

Reageer op dit artikel