nieuws

Directe beloning blijft btw-vrij

Archief

Abonnement

Wanneer de activiteiten binnen een serviceabonnement in hoofdzaak gericht zijn op het bemiddelen bij het afsluiten of wijzigen van overeenkomsten, dan is de vergoeding (abonnementsprijs) ook vrijgesteld van btw.
 
Echter, veel van de verzekeringen waarop zo'n abonnement betrekking heeft, vallen wel onder assurantiebelasting. Die belasting wordt in een provisiemodel geheven over de premie ínclusief de bemiddelingsvergoeding. De fiscus wil dat bij directe beloning liever niet beperken tot alleen de premie en dus zal ook over de abonnementsprijs assurantiebelasting moeten worden afgedragen.
 
Eenduidige splitsing van activiteiten voor wel en niet aan assurantiebelasting onderhevige polissen zal in de praktijk lastig zo niet onmogelijk worden, beseft echter ook de Belastingdienst. Als compromis kan om die reden assurantiebelasting over het abonnementsgeld worden betaald naar verhouding van de premie over wel en niet belaste polissen, of naar het aantal polissen, eventueel met wegingsfactor.
 
Als de prijs voor een serviceabonnement een aanvulling is op provisies die van verzekeraars worden ontvangen, dan is het abonnementsgeld vrij van assurantiebelasting. Hier geldt nog één maar: de provisie mag niet deels aan de klant zijn teruggegeven.
 
Zelf afdragen
De Belastingdienst wijst tussenpersonen aan het slot van de brief nog op twee zaken. Ten eerste is nog niet duidelijk of de Wet op de Assurantiebelasting wordt aangepast aan de actualiteit van feebeloningen en dus gelden de uitgangspunten onder voorbehoud. Ten tweede wijst de fiscus er nog maar eens op, dat tussenpersonen – meer dan voorheen – zelf verantwoordelijk zijn voor de inhouding en afdracht van assurantiebelasting over de hun toekomende beloningen.
 

Reageer op dit artikel