nieuws

Consumentenbond beraadt zich op uitspraak

Archief

De Consumentenbond zegt zich te beraden op de uitspraak van de rechtbank Utrecht in de zaak tegen MultiSafe. Volgens de bond is de uitspraak niet in het voordeel van consumenten. “Die weten vooraf niet of de dienstverlening voor de duur van de afgesloten verzekeringen hetzelfde blijft. Voor bestaande klanten betekent dit veel onduidelijkheid.”

Consumentenbond beraadt zich op uitspraak

"Adviseurs kunnen consumenten rechtstreeks nieuwe kosten in rekening brengen, terwijl zij ook al provisie van de verzekeraars ontvangen. Accepteren consumenten dat niet, dan mag de adviseur de relatie eenzijdig opzeggen en moeten klanten op zoek naar een nieuwe adviseur", zo constateert directeur Bart Combée namens de Consumentenbond. Hij wijst op nog een alternatief: "Een nieuw product afsluiten waarbij gebruik van een adviseur niet nodig is."
De Consumentenbond ziet dat de rechtbank stelt dat er geen verband is tussen de producten die consumenten hebben bij de tussenpersonen en het begin en eind van de dienstverlening door die tussenpersonen. "Consumenten moeten daarom zelf de relatie opzeggen als zij geen producten meer bij de adviseur hebben." Volgens de bond is het voor consumenten "nu extra belangrijk om heel bewust te kijken naar zowel de prijs van de producten als de diensten van de adviseur".

Reageer op dit artikel