nieuws

CFD: schuif Wijzigingsbesluit door naar volgend kabinet

Archief

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) wil dat de lopende consultatieronde over het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 wordt doorgeschoven naar het komende kabinet en dat er nader onafhankelijk onderzoek komt. Een toekomstbestendig vakbekwaamheidsbouwwerk en de toegankelijkheid tot onafhankelijk financieel advies voor alle groepen in de samenleving komen in de ogen van CFD onvoldoende uit de verf in het voorgestelde Wijzigingsbesluit.

CFD: schuif Wijzigingsbesluit door naar volgend kabinet

De belangenbehartiger heeft bij monde van voorzitter Edwin Herdink gereageerd op de voorstellen van het ministerie van Financiën inzake vakbekwaamheid en het provisieverbod. Volgens CFD moeten adviseurs die nu beschikken over Wft diploma's deze kunnen behouden op basis van het volgen van een jaarlijks verplicht PE-traject. CFD is voorstander van een diplomaplicht die moet gelden voor elke medewerker die inhoudelijk klantcontact heeft. De geldigheid van de vergunning om het adviesbedrijf uit te oefenen dient echter niet afhankelijk te zijn van een PE-examen/toets. "Het ongeldig verklaren, dan wel het beperken van de geldigheidsduur van een wettelijk verworven diploma druist in tegen het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens", aldus CFD.
CFD is tegen een rigoureus provisieverbod en vindt dat het in eerste instantie aan de klant en de adviseur of bemiddelaar is om een beloning overeen te komen. "Om perverse prikkels en sturing vanuit verzekeraars tegen te gaan is een eenvoudige oplossing: regulering d.m.v. maximalisering van provisie in combinatie met een provisieschuif, welke voor alle verzekeraars gelijk is. Hiermede is objectiviteit gewaarborgd, komt de marktwerking volledig tot zijn recht en blijft onafhankelijk financieel advies voor alle lagen van de bevolking toegankelijk."
Ten slotte wil CFD dat de minister afstand neemt van 'suggestieve stellingen' van de AFM, dat op grote schaal sprake zou zijn van mis-selling door financiële dienstverleners. "Wanneer veronderstelde mis-selling niet meetbaar is maar tevens leidende gedachte bij Bgfo regelgeving, dan is hiermee uitgelegd en bevestigd dat het intermediair op voorhand is veroordeeld voor een vergrijp (…). Zo criminaliseert het ontwerpbesluit het intermediair. CFD verzoekt de minister om de suggestieve en lasterlijke passages over mis-selling definitief uit het consultatiedocument te verwijderen."

Reageer op dit artikel