nieuws

Centramed piekt in claims

Archief

De onderlinge waarborgmaatschappij Centramed heeft vorig jaar een recordaantal van 490 medische aansprakelijkheidsclaims ontvangen. Dit is fors meer dan het gemiddelde aantal van 400 over de afgelopen jaren. Oorzaak van die toename is de zaak rond een orthopedisch chirurg van het Waterlandziekenhuis in Purmerend, die alleen in 2011 al leidde tot 89 nieuwe claims.

Het snel oplopend aantal claims tegen het ziekenhuis was medio 2010 al zichtbaar. De stijging kwam dan ook niet geheel als een verrassing. In het vierde kwartaal van 2011 constateerde de directie een duidelijke afname van het aantal claims waarbij de verwachting is dat het aantal nieuwe claims amper meer zal toenemen.
Centramed verzekert zorginstellingen tegen medische aansprakelijkheid. Het aantal aangesloten zorginstellingen groeide in het afgelopen jaar met vier naar 65. De schadelast voor het boekjaar 2011 is mede door de Waterland-zaak bijna twee ton hoger dan begroot, maar leidt dankzij hogere opbrengsten uit premie en beleggingen en vrijvallen op eerdere jaren niet tot een negatief resultaat. De onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk boekte een positief bedrijfsresultaat van ruim € 0,65 mln. Hiervan vloeit € 0,64 mln terug naar de leden. De solvabiliteit nam toe tot bijna € 14 mln, bij een wettelijk vereiste solvabiliteitsmarge van € 3,5 mln.

Reageer op dit artikel