nieuws

Beursdip remt resultaat ONVZ

Archief

Beursdip remt resultaat ONVZ

ONVZ Zorgverzekeraar zag in 2011 het geconsolideerde resultaat met € 1,3 mln afnemen van € 25,1 mln naar € 23,8 mln. Een lagere opbrengst uit beleggingen wordt als belangrijkste reden gegeven. Deze post neemt in 2011 af van € 11,3 mln tot € 5,0 mln. In 2009 was deze post nog goed voor 23,3 mln.

De omzet (premies en bijdragen) neemt toe van € 794,16 mln tot € 883,9 mln. Het daarin opgenomen bruto premie-inkomen bedroeg € 520,29 mln (2010: € 488,92 mln). De bruto schadelast neemt toe van € 743,38 mln naar € 830,06 mln, hetgeen in 2011 neerkomt op een schaderatio van 92,6%. ONVZ weet dit percentage al enige jaren stabiel te houden. Datzelfde geldt voor de bedrijfskosten. Deze zijn met € 48,13 mln een fractie lager dan in 2010. ONVZ heeft 322 medewerkers in dienst om haar 402.000 verzekerden/leden te bedienen.
De wettelijk vereiste solvabiliteit bedraagt voor de holdinglabels ONVZ Ziektekostenverzekering en ONVZ Aanvullende Verzekering gezamenlijk € 85,5 mln. De aanwezige solvabiliteit ultimo 2011 bedraagt echter € 214,9 mln (2010: € 191,2 mln) en voldoet derhalve ruim voldoende aan deze eis. De solvabiliteitsmarge is toegenomen tot 252,4%. ONVZ is van mening dat voor een financieel gezonde bedrijfsvoering en vanuit een goede voorbereiding op de invoering van Solvency II, een solvabiliteitsmarge van ten minste 200% noodzakelijk is. In 2009 en 2010 bedroeg deze marge bij ONVZ 212,1% respectievelijk 230,8%.

Reageer op dit artikel