nieuws

AFM-voorman Gerritse wil meer keuzevrijheid bij pensioen

Archief

AFM-voorzitter Ronald Gerritse pleitte donderdag op het veertiende PBM Pensioensymposium voor meer keuzevrijheid bij pensioen. “Het collectieve stelsel heeft veel voordelen ten opzichte van een ‘ieder-voor-zich’-benadering. Enige verplichting bij pensioen: ja. Enige solidariteit: ja. Maar ook enige keuzevrijheid? Ik begrijp de mensen, vooral jongeren, die daarom vragen heel goed.”

AFM-voorman Gerritse wil meer keuzevrijheid bij pensioen

Zou je dus niet kunnen kijken naar een andere verhouding tussen een verplicht tweedepijlerpensioen en een vrij te kiezen derdepijlerpensioen, vroeg Gerritse zich af. "Bijvoorbeeld door een maximumsalaris aan te houden voor het tweedepijlerpensioen? En andersom, door partijen die nu niet gebruik kunnen maken van een tweedepijlerpensioen, zoals zzp'ers, daar ook toegang toe te verlenen? Valt er niet iets te zeggen voor enige mate van keuze van de pensioenuitvoerder? Waarom kunnen we in Nederland wel een systeem van verplichte ziektekostenverzekering met keuzevrijheid van de zorgverzekeraar opzetten, en waarom zou dat met de opbouw van ons pensioenvermogen niet kunnen?"
Gerritse liet weten dat de AFM in 2012 verder prioriteit zal geven aan de praktische uitwerking van haar visie op het pensioenstelsel. Investeren in transparantie is daarbj noodzakelijk, zei hij. Zoals bekend is de AFM niet tevreden over het UPO. Dat zou  informatie moeten bevatten over invloed van risico's en onzekerheden op het pensioen. Ook het Pensioenregister verdient verdere uitbouw in de richting van een Pensioendashboard. Verder riep Gerritse pensioenuitvoerders opnieuw op om actiever te worden in het verstrekken van individuele voorlichting. Tot slot zou de huidige startbrief moeten worden vervangen door een pensioenbijsluiter met daarin de aard van de pensioenregeling, maar ook kosten, risico's en onzekerheden en te behalen rendementen.

Reageer op dit artikel