nieuws

AFM beboet Friesland Bank voor advies risicopolissen

Archief

Friesland Bank heeft bij de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen gekoppeld aan een hypotheek onvoldoende informatie gevraagd aan de klant. Om die reden heeft de AFM een bestuurlijke boete van € 250.000 opgelegd aan de bank, die onlangs werd overgenomen door de Rabobank.

AFM beboet Friesland Bank voor advies risicopolissen

De overtredingen zijn gemaakt voor 1 april, toen Friesland Bank nog zelfstandig was. Oorspronkelijk legde de AFM in juli vorig jaar een boete van een half miljoen op, maar die is verlaagd na bezwaar van de bank. "Een boete van € 500.000 doet niet recht aan de ernst en duur van de overtreding", aldus de toezichthouder. 
De AFM onderzocht vijf dossiers uit de periode 1 september 2009 tot en met 1 april 2010. "Friesland Bank heeft in alle vijf onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie en de doelstellingen van consumenten."
Het boetebedrag is door toepassing van de nieuwe Boetewet, die sinds 1 augustus vorig jaar geldt, aanmerkelijk hoger. De wet is van toepassing op alle overtredingen die na 1 augustus 2009 hebben plaatsgevonden. "Onder de oude boetewetgeving zou het bedrag van deze boete € 24.000 zijn geweest. Uit de hogere boetes die de AFM oplegt op basis van de nieuwe wetgeving, kan niet worden afgeleid dat de AFM deze overtredingen ernstiger vindt dan de overtredingen die onder de oude wetgeving zijn beboet met lagere bedragen."

Reageer op dit artikel