nieuws

Adfiz vindt beroepseed onwerkbaar en overbodig

Archief

Adfiz heeft grote bezwaren tegen het invoeren van een beroepseed voor alle medewerkers in de financiële dienstverlening. De inhoud is zelfs “onacceptabel”, zo stelt de intermediairvereniging in de consultatiereactie op het Wijzigingsbesluit financiële markten, dat minister De Jager (Financiën) per 1 januari in wetgeving wil omzetten.

Adfiz vindt beroepseed onwerkbaar en overbodig

"Het is onwerkbaar en overbodig dat iedere medewerker deze eed zou moeten afleggen", aldus Adfiz, die de eed wil beperken tot bestuurders en beleidsbepalers van financiële ondernemingen. De inhoud moet volgens Adfiz ook anders: "Zoals het voorstel er nu ligt, wordt het bestaande wettelijk kader nog eens uitgebreid met een open norm voor 'klantbelang centraal stellen'. Dit geeft de AFM de ongelimiteerde en ongekaderde bevoegdheid om op te treden. Dit leidt tot grote rechtsonzekerheid en is daarom onwenselijk. Wij stellen een alternatieve tekst voor die de nadruk legt op de morele basis van de wet, zonder hier inhoudelijk bovenuit te stijgen."
Adfiz ziet verder geen heil in een verplicht PE-examen om eerder behaalde diploma's geldig te houden. "Dit is niet alleen ongekend, het draagt ook niet bij aan een cultuur om kennis doorlopend actueel te houden. Adfiz verwacht dat het juist kan leiden tot uitstel van het actualiseren van kennis tot vlak voor het examen."
De intermediairvereniging wil daarnaast een betere definitie van advies- en distributiekosten, "om te voorkomen dat alsnog delen van de advies- en distributiekosten van aanbieders in de productprijs terechtkomen". Daarnaast doet de organisatie twee voorstellen om gespreide betaling van advieskosten mogelijk te maken: via een serviceabonnement en via het creëren van een vrijstelling van de regels voor consumptief krediet.

Reageer op dit artikel