nieuws

Zwitserleven geeft ook zelf pensioenadvies

Archief

Zwitserleven neemt in de eerste ronde van het traject Wft Pensioen afscheid van 1.500 adviseurs, lanceerde onlangs Zwitserleven Pensioen Services en wil het komende jaar het compensatietraject beleggings pensioen afwikkelen. Ook droomt de maatschappij nog van een PPI voor het kleine mkb. “Het is een hectische periode langs allerlei assen”, zegt topman Maarten Edixhoven opgewekt.

 

door Jannie Bendictus

Eerst maar eens dat Zwitserleven Pensioen Services, een nieuw opgezet bedrijfsonderdeel met ?4 fte’s waarin de verzekeraar voor € 160 per uur gebonden advies geeft aan werkgevers en daarmee feitelijk de concurrentie aangaat met het intermediair. Maar dan wel op een transparante en eerlijke wijze, zegt Maarten Edixhoven. “We zijn volstrekt helder over het feit dat het hier gaat om gebonden advies. Wij van Zwitserleven adviseren Zwitserleven, daar winden we geen doekjes om. Daarnaast is het uurtarief marktconform, zodat er een eerlijk speelveld ontstaat. Dit plan hebben wij niet voor niets uitvoerig met Adfiz en de top 100 van onze kantoren afgestemd.” 

Landschap

Zwitserleven bediende al langer een aantal grote werkgevers rechtstreeks. Toch vond de verzekeraar het nodig er nu een nieuw bedrijfsonderdeel voor op te tuigen, ook al heet dat formeel een pilot. Volgens Edixhoven past het ontstaan van Pensioen Services in de veranderende markt. “Het pensioenadvieslandschap gaat er volledig anders uitzien. Wij deden zaken met 3.000 adviseurs, in de eerste ronde van Wft Pensioen zijn er daarvan 1.500 afgevallen; 600 op collectief, 900 op individueel terrein. Geen grote pensioenkantoren, het gaat in totaal om zo’n 3% – 5% van ons premievolume. Straks op 1 juli, het moment dat kantoren hun inschrijfbewijs van een opleiding aan de AFM moeten tonen, verwachten wij weer een deel te verliezen. Uiteindelijk denken we met zo’n 300 tot 500 adviseurs over te blijven. De klanten van stoppende adviseurs worden opgevangen. We verwijzen ze eerst door naar een ongebonden adviseur, want dat is de hoek waar ze vandaan komen. Maar het is in de nieuwe wereld de werkgever die bepaalt. Om hem zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden, kan hij ook terecht bij Pensioen Services.” Edixhoven ziet nog een rol voor het nieuwe bedrijfsonderdeel. “Steeds meer adviseurs werken met hybride modellen. Niet iedereen zal nog én advies én beheer én deelnemerscommunicatie blijven doen. Dat hangt af van hoe een adviseur zijn bedrijf wil inrichten en van zijn verdienmodel. Het is goed mogelijk dat een adviseur louter adviseert en beheer en communicatie in Pensioen Services worden ondergebracht. We hebben daartoe een menukaart ontwikkeld die we bespreken met adviseur en eventueel werkgever.” 

?Kaf en koren

Hoe kijkt Edixhoven aan tegen de nieuwe verdienmodellen? Hoe moet een adviseur in urendeclaratie gaan verdienen wat hij voorheen aan provisie ontving? “Met een redelijk uurtarief kom je inderdaad vaak niet aan die prijs. Linksom of rechtsom kun je de afsluitprovisie en de hoge doorloopprovisie niet compenseren met fee. Maar de kosten in de keten moeten nu eenmaal omlaag. Dat geldt voor adviseurs en ook voor ons. Wat dat betreft zie je in de markt kaf en koren. Het kaf reageert het felst, het koren doet het meest. Zij durven toegevoegde waarde te laten zien, doen het goede voor de klant, hebben daarom een goed verdienmodel en komen er uiteindelijk wel.”?Adviseurs die ermee stoppen, krijgen van Zwitserleven nog een jaar doorlopende provisie vergoed. Dat wordt gesaldeerd met het terugboekrisico. “We hebben afsluitprovisie anderhalf jaar geleden afgeschaft, dus dat zal voor een relatief klein deel een probleem zijn”, aldus Edixhoven. En wat gebeurt er met het aansprakelijkheidsrisico wanneer de portefeuille van een stoppende adviseur in andere handen overgaat? “Degene die het advies gegeven heeft, blijft aansprakelijk Dat lijkt ons de enige juiste manier.” ?Zwitserleven kiest er niet voor, zoals bijvoorbeeld Avéro, om de dossiers van stoppende adviseurs op te schonen alvorens ze over te zetten naar een nieuwe intermediair. “Nee, dat doen we niet. Dat heeft ook te maken met de kwaliteit van de producten die in het verleden verkocht zijn.” Over producten uit het verleden gesproken, de afwikkeling van het compensatietraject voor beleggingspensioen is een ander urgent agendapunt. “Dat is in de sector lange tijd te moeizaam en te langzaam gegaan”, erkent hij.??‘Het kaf reageert eigenlijk het felst’

“Inmiddels liggen we gelukkig aardig op schema. De Zwitserleven-portefeuille is grotendeels klaar, dat betekent dat we 100.000 klanten hebben geïnformeerd over compensatie en dus zo’n 40% van ons totale klantenbestand. Zo’n 11% daarvan is daadwerkelijk financieel gecompenseerd. Nu volgen de oud-Reaal/DBV en -AXA/Winterthur portefeuilles; die willen we dit jaar afronden. Het is een monsterklus, temeer omdat we in twee jaar tijd van 24 naar zes systemen zijn overgegaan.”Tevreden toont Edixhoven zich over de solvabiliteit van zijn bedrijf. “Die is boven de 230%. Dat heeft goed risicomanagement vereist. Door de lage rente staat het verdienmodel onder druk. Wij stempelen niet af, wij bieden zekerheid aan deelnemers als ze voor een garantie kiezen. Wel wordt onder andere door lage sterfte de prijs van garanties hoger. Wij hebben daar de afgelopen jaren op geanticipeerd door bijvoorbeeld niet thuis te geven in de buy-out van pensioenfondsen. Die deur ging bij ons niet open. De prijs die momenteel gevraagd wordt, is als gevolg van de lage rente en jongste sterfte inzichten niet rationeel, je gaat dan veel kapitaal wegzetten tegen een onacceptabel lage marge.”
?Geeft Zwitserleven ook niet thuis als het om de PPI gaat? Meerdere verzekeraars omarmden het nieuwe vehikel, maar rondom Zwitserleven bleef het stil. Edixhoven: “Ik zie wel een mogelijkheid voor het kleine mkb dat volgens ons nu slecht bediend wordt. Daar zou een zo eenvoudig mogelijk en duurzaam ingerichte PPI een manier zijn om de mensen verzekerd te krijgen, bijvoorbeeld via ‘execution only’. Doordat een PPI geen ‘legacy’ heeft, zou dat goedkoper kunnen. Het liefste zou ik dit samen met een van onze klanten op willen zetten. Maar alleen als het echt iets extra’s brengt.”

Reageer op dit artikel