nieuws

Zorgverzekeraar CZ plust weer in 2011

Archief

Zorgverzekeraar CZ heeft het verlies van € 91 mln over 2010 in 2011 omgebogen tot een positief resultaat van € 126 mln. Bijna de helft hiervan komt voor rekening van de post ‘resultaten op beleggingen’. CZ realiseerde in 2011 een groei van 64.000 verzekerden, tot in totaal 3,4 mln.

Zorgverzekeraar CZ plust weer in 2011

De omzet (premies en bijdragen) komt uit op ruim € 7,5 mld euro. De uitgaven aan ziektekosten stijgen licht tot € 7,2 mld euro. (In 2010: € 6,9 mld). De beleggingen laten iets betere cijfers zien: € 61 mln in 2011 (€ 60 mln in 2010). Het technisch verzekeringsresultaat komt in 2011 uit op € 65 mln. Het eigen vermogen is opgelopen tot € 1,5 mld. (eind 2010: € 1,4 mld). Dit voldoet aan de eisen van DNB, ook na de verhoging van die eis voor de wettelijke Zorgverzekeringen (vanaf 2012 van 9 naar 11%). Het aantal medewerkers neemt in het verslagjaar met 120 fte af tot 2.360 fte.

Reageer op dit artikel