nieuws

‘Woningfinanciering is steeds vaker consumptief krediet’ De vereniging

Archief

van hypothecair planners NVHP signaleert dat er door de strengere acceptatienormen steeds meer partijen zijn die "actiever dan voorheen" consumptief krediet aanbieden om deels een woning mee te financieren

"Deze ontwikkeling heeft mede te maken met de invoering van het maximum van 106% van de waarde van de woning en uiteraard met het commerciële acceptatiebeleid van aanbieders." Met een zogeheten WOZ-krediet worden de normen omzeild die gelden voor hypothecair krediet. "De ontvangen signalen duiden erop dat er partijen zijn die actief het instrument van consumptief krediet aanbieden, daar waar de mogelijkheden van hypothecair krediet de wens van een consument om een bepaalde woning te kopen, belemmeren", schrijft de NVHP in haar nieuwsbrief. "Een oneigenlijk gebruik van de combinatie van consumptief en hypothecair krediet als financiering van een woning is risicovol voor de consument en kan opnieuw leiden tot reputatieschade voor de sector." De AFM is door de vereniging inmiddels gewezen op deze werkwijze. "De AFM heeft toegezegd de signalen die men op dit gebied ontvangt, met extra aandacht te bekijken. In verband met de geheimhoudingsplicht die de AFM heeft, kan zij niet specifiek terugkoppelen tot welke concrete acties deze signalen hebben geleid."

Reageer op dit artikel