nieuws

Vermogenstoets bij zorgtoeslag definitief

Archief

De overheid maakt per 1 januari 2013 het recht op zorgtoeslag onder andere afhankelijk van de hoogte van het vermogen. De Eerste Kamer heeft hiertoe een wetsvoorstel aangenomen, dat huishoudens met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrij vermogen uit box 3, plus € 80.000 het recht op zorgtoeslag ontneemt.

Vermogenstoets bij zorgtoeslag definitief

Boven deze grens hebben mensen volgens het kabinet geen inkomensondersteuning nodig. De hoogte van het heffingvrije vermogen in box 3 in 2013 is pas aan het einde van dit jaar bekend. In 2012 is het heffingvrije vermogen € 21.139 voor een alleenstaande. Voor partners geldt het dubbele. Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt onder omstandigheden een extra heffingvrij vermogen. De eigen woning valt niet onder het vermogen uit box 3.

Reageer op dit artikel