nieuws

Verbond roept maatschappelijk klankbord in het leven

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft het reeds in september 2009 aangekondigde Stategisch Adviescollege ingesteld, dat als maatschappelijk klankbord moet fungeren voor de verzekeraars. Volgens Verbondsvoorzitter Ronald Latenstein destijds, krijgen hierin mensen zitting “die ons kritisch volgen en waar wij een kritische dialoog mee kunnen aangaan.”

Verbond roept maatschappelijk klankbord in het leven

Het Strategisch Adviescollege gaat onder voorzitterschap van Pauline Krikke (de burgemeester van Arnhem, foto) gevraagd en ongevraagd een oordeel geven over activiteiten en standpunten van het Verbond. Doel is om de aansluiting van verzekeraars op de beleving van de maatschappij te versterken door geloofwaardige kritische geluiden te kunnen horen van externe gezaghebbenden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over het vernieuwingsproces bij verzekeraars, zelfregulering, de positie van de klant, invulling van de kernwaarden van de sector, het distributiemodel, de kredietcrisis en de maatschappelijke rol van verzekeraars.
Naast Pauline Krikke bestaat het Strategisch Adviescollege uit drs. J. de Boer, drs. S.F.M. Cohen, Annemarie van Gaal, prof. dr. K.P. Goudswaard en dr. E.D. Karssing.

Reageer op dit artikel