nieuws

Pensioenkorting dichterbij

Archief

Een grootscheepse korting op de pensioenen wordt waarschijnlijker, zo valt te concluderen een artikel vanmorgen in het Financieele Dagblad. Dat komt doordat de dekkingsgraden van de Nederlandse pensioenfondsen nog steeds onder de maat zijn.

Pensioenkorting dichterbij

De dekkingsgraad van ambtenarenpensioenfonds ABP bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal 95%, dat van Zorg & Welzijn 96%. De twee grootste pensioenfondsen van Nederland hebben daarmee nog altijd minder vermogen dan nodig is om aan alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Daarvoor is een dekkingsgraad van 105% nodig.
(FD, pag. 17)
 
Overig verzekeringsnieuws vandaag in de media:
 

Kabinet is wars van korting pensioen
(De Telegraaf, pag. 3)

Angst voor verplichte annuiteitenhypotheek
(De Telegraaf, pag. 25)

Pensioenfondsen blijven onder druk
(De Telegraaf, pag. 25)

Hervorming woningmarkt ook prioriteit VNO/MKB
(FD, pag. 3)

Huis verzekeren wordt duurder
(Trouw, pag. 15)

Reageer op dit artikel