nieuws

Oordeel over AFM valt positief uit

Archief

De AFM heeft Gfk en TNS Nipo eind 2011 onderzoek laten doen naar het beeld dat de buitenwereld van haar heeft als toezichthouder. Het algemene oordeel over de AFM valt positief uit; 41% van de zakelijke doelgroepen is positief, terwijl 16% een negatief standpunt inneemt. Ten opzichte van het onderzoek in 2009 is dat een verbetering. Toen had 38% een positief en 22% een negatief oordeel. Consumenten laten vergelijkbare cijfers zien: drie van de tien particuliere beleggers is positief over de AFM tegenover 11% negatief.

Oordeel over AFM valt positief uit

In het onderzoek zijn de meningen van zowel consumenten en particuliere beleggers, als zakelijke belanghebbenden, zoals financieel dienstverleners, vermogensbeheerders en accountants meegenomen. Financiële ondernemingen vinden de AFM steeds effectiever, zo blijkt uit het onderzoek. Deze groep vindt wel dat de toezichthouder duidelijker mag zijn over haar prioriteitenstelling en meer open mag staan voor kritiek. Een derde van de ondervraagde consumenten zegt door toedoen van de AFM kritischer te zijn geworden bij de aanschaf van een financieel product. Tweederde van hen vindt dat de AFM vaker de publieke discussie moet aangaan over de risico’s die ze signaleert.
Een derde van de consumenten vindt de AFM niet toegankelijk. Vier op de tien belanghebbenden zet zelfs vraagtekens bij de praktijkkennis van de medewerkers. Financiële ondernemingen tot slot vragen zich wel eens af of de AFM altijd de juiste prioriteiten stelt, ook omdat men niet altijd begrijpt hoe de toezichthouder die keuzes maakt.

Reageer op dit artikel