nieuws

Nivre wil imago van expert oppoetsen

Archief

De branchevereniging voor registerexperts Nivre wil de beeldvorming die het publiek heeft van de schade-expert meer in overeenstemming gaan brengen met de werkelijkheid. Dat kondigde directeur Henk Grootkerk aan in zijn speech tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst, het Rendez Vous d’Expertise, dat dit jaar plaatsvond in Utrecht.

Nivre wil imago van expert oppoetsen

Volgens Grootkerk bestaat er bij de consument nog veel onduidelijkheid over de rol van de schade-expert bij de afwikkeling van schades. Hij wijt dat voor een belangrijk deel aan de media: "Recentelijk is in enkele tv-programma's een onjuist en negatief beeld geschetst over de rol van de expert en diens onafhankelijkheid", aldus Grootkerk.
Om dit negatieve beeld bij te stellen werd onder het motto 'De Expert onder de loep' een debat gevoerd over het functioneren van de schade-expert en zijn integriteit, professionaliteit en positie in de huidige schadebehandelingskolom. Partijen als het Verbond van Verzekeraars, Letselschade Raad, Adfiz en de Consumentenbond schoven hierbij aan.
Ten slotte maakte Grootkerk bekend dat er een wijziging van de organisatiestructuur van het Nivre op stapel staat. Het huidige 14-koppige 'tweetrapsbestuur' (algemeen en dagelijks bestuur) zal worden vervangen door één bestuur met een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en vier portefeuillehouders. De verwachting is dat de nieuwe structuur, met het daarbij passende stichtingsbestuur, eind 2012 of begin 2013 kan worden gepresenteerd.

Reageer op dit artikel