nieuws

‘Na opstalpremie ook inboedelpremie omhoog’

Archief

Een aantal verzekeraars heeft onlangs de premies voor opstalverzekeringen tussen de 5% en 15% verhoogd. “Ik voorspel dat een premieverhoging voor Brand Inboedel gaat volgen”, zegt Jan van de Veen. Volgens hem zijn de resultaten van Brand Particulier in rap tempo afgenomen en in veel gevallen zelfs verlieslatend.

‘Na opstalpremie ook inboedelpremie omhoog’

Van de Veen, bekend van de oude volmachttak van AXA en MarketScan, adviseert tegenwoordig volmachtbedrijven onder de naam JV Impuls. Volgens hem schrijven verzekeraars de premieverhoging toe aan de toegenomen waterschade als gevolg van weerssituaties. "Dat is zeker één van de oorzaken, maar niet de enige." Hij wijst op de verruiming van opstal- en inboedeldekkingen door 'van buiten komende onheilen'. "Uit de vele analyses die ik heb gemaakt van volmachtportefeuilles blijkt dat de nieuwe Brand Particulier-producten aanzienlijk mindere resultaten laten zien dan de oude producten. De premietariferingen die verzekeraars hebben berekend, zijn niet toereikend voor de zeer ruime dekking."

Volgens Van de Veen is de schadefrequentie op de nieuwe polissen ook veel hoger. Hij raadt gevolmachtigde agenten aan meer preventiemaatregelen in te zetten of een eigen risico in te voeren. Van de Veen stelt dat de break-even bruto schaderatio, afhankelijk van de bedrijfskosten van de verzekeraar (maatschappijkosten, herverzekeringskosten, winstdoelstelling), tussen de 45% en 50% van de verdiende premie ligt. De gemiddelde provisie/tekencommissie is in de volmachtmarkt 38% van de verdiende premie.

Reageer op dit artikel