nieuws

Minister maakt werk van restitutiepolis

Archief

Zorgverzekeraar moet tijdig informeren   Als het aan minister Edith Schippers van VWS ligt, betalen zorgverzekerden met een naturapolis die naar een ziekenhuis gaan waarmee hun verzekeraar geen contract heeft, straks de rekening deels of volledig zelf. Wie keuzevrijheid wil, moet de duurdere restitutiepolis nemen.   Deze wijziging in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet stelt […]

Zorgverzekeraar moet tijdig informeren
 
Als het aan minister Edith Schippers van VWS ligt, betalen zorgverzekerden met een naturapolis die naar een ziekenhuis gaan waarmee hun verzekeraar geen contract heeft, straks de rekening deels of volledig zelf. Wie keuzevrijheid wil, moet de duurdere restitutiepolis nemen.
 
Deze wijziging in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet stelt de minister voor in een brief aan de Tweede Kamer. Artikel 13 regelt dat verzekeraars voor in natura verzekerde zorg een lagere vergoeding mogen uitkeren op het moment dat een verzekerde kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder. In de toelichting bij het artikel wordt gesteld dat die vergoeding niet zo laag mag zijn dat het voor de verzekerden een "hinderpaal" is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Dit 'paaltje' kan de minister nu, dankzij de nieuwe EU-Richtlijn Patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, omver halen. Zo kan er, zes jaar na de introductie van het nieuwe zorgstelsel, alsnog een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen een natura- en restitutiepolis.
 
Voorwaarde
 
De minister stelt wel een belangrijke voorwaarde aan de wetswijziging; zorgverzekeraars moeten hun (potentiële) verzekerden op tijd laten weten met welke zorgverleners en ziekenhuizen zij een contract hebben gesloten.
 
Zorgverzekeraars reageren positief op de geplande wetswijziging. "Zorgverzekeraars hebben bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 de opdracht gekregen om te sturen op kwaliteit en doelmatigheid. Zij willen verzekerden stimuleren om te kiezen voor de kwalitatief beste en meest doelmatige zorgaanbieder. De wetswijziging die minister Schippers voorstelt, is voor zorgverzekeraars een goed instrument om hun verzekerden te kunnen stimuleren om naar een door hen gecontracteerde arts of een door hen gecontracteerd ziekenhuis te gaan", aldus Zorgverzekeraars Nederland. SP-Kamerlid Renske Leijten is een stuk minder enthousiast. Zij roept de zorgverzekeraars uit tot winnaars van de marktwerking. Leijten vindt dat niet de gezondheid van de patiënt centraal wordt gesteld, maar het financiële belang van de verzekeraar die contracten zo goedkoop mogelijk wil sluiten. "Met alle gevolgen van dien; we zien het nu al. Onder druk van verzekeraars worden verloskundige afdelingen gesloten en gaan hele ziekenhuizen (zoals in Dokkum) dicht. Bij verzekeraars staat kostenbesparing en niet de kwaliteit van zorg voorop. Dat is precies de voorspelling die tegenstanders van marktwerking in de zorg jaren geleden al deden."
 
De mogelijkheid om op basis van een restitutiepolis vrije zorgkeuze te hebben wordt door Leijten niet benoemd. De SP vindt dat iedereen een vrije zorgkeuze moet hebben.
 
Consument
 
De Consumentenbond is geen tegenstander van het plan maar stelt net als de minister, wel de voorwaarde dat verzekeraars volledig transparant moeten zijn over de afspraken die zij maken en het contracteerbeleid. "Deze wijziging maakt het hele systeem van zorgverzekeringen voor consumenten onbegrijpelijk", stelt Bart Combée, directeur Consumentenbond. "Wanneer krijgen ze nou wel of niet zorg vergoed en hoe kunnen consumenten die informatie achterhalen bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekeraar? Daarnaast kunnen consumenten niet toetsen of de zorgverzekeraar van hun keuze met de juiste aanbieders afspraken heeft gemaakt, want er is voor consumenten veel te weinig betrouwbare informatie over de kwaliteit van de verschillende aanbieders." De Consumentenbond benadrukt dat het voor consumenten 'kristalhelder' moet zijn welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn, op het moment van het aangaan van een zorgpolis. Van tussentijdse wijzigingen in de zorgpolis die een beperking opleveren van het aantal gecontracteerde aanbieders kan wat de Consumentenbond betreft dan ook geen sprake zijn.

Reageer op dit artikel