nieuws

Meeste 65-plussers hebben aanvullend inkomen

Archief

Het bruto-inkomen van 65-plushuishoudens bestaat gemiddeld voor bijna 40% uit de AOW. Het aanvullend pensioen draagt voor 35% bij aan het bruto-inkomen. Inkomen uit vermogen levert met gemiddeld 6% slechts een kleine bijdrage. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de inkomstenbronnen van 65-plussers in kaart gebracht. Zo ontvingen 1,8 miljoen huishoudens in 2010 AOW. Bijna […]

Het bruto-inkomen van 65-plushuishoudens bestaat gemiddeld voor bijna 40% uit de AOW. Het aanvullend pensioen draagt voor 35% bij aan het bruto-inkomen. Inkomen uit vermogen levert met gemiddeld 6% slechts een kleine bijdrage.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de inkomstenbronnen van 65-plussers in kaart gebracht. Zo ontvingen 1,8 miljoen huishoudens in 2010 AOW. Bijna negen van de tien ontvingen daarbij een aanvullend pensioen en een even grote groep had inkomen uit vermogen.
Alleenstaande 65-plussers kregen in 2010 gemiddeld € 1.070 bruto per maand aan AOW. Partners, beiden ouder dan 65 jaar, ontvingen samen € 1.520 bruto. Circa 5.000 AOW-gerechtigden hadden geen andere inkomsten en bij 170.000 waren de extra inkomsten minder dan € 250 per maand. Alleenstaande vrouwen hadden het meest te maken met geringe aanvullende inkomsten. Ruim de helft van de 65-plushuishoudens had in 2010 een aanvullend inkomen van € 1.000 of meer.

Reageer op dit artikel