nieuws

Meer vergunningen voor minder kantoren

Archief

Hoewel het aantal ingeschreven tussenpersonen in het register voor financiële dienstverleners in 2011 met bijna 500 is afgenomen tot 8.400, is het aantal vergunningen gestegen. Minder dienstverleners beschikken derhalve over meer diploma’s en daarmee de bevoegdheid om in meerdere categorieën producten te adviseren en/of bemiddelen.

Meer vergunningen voor minder kantoren

Het aantal verleende vergunningen is in elke deelcategorie gestegen, meldt de AFM. Het segment schadeverzekeringen is nog steeds het grootst, met 8.075 vergunningen, vijfhonderd meer dan in de categorie Leven. Bijna zesduizend dienstverleners hebben de bevoegdheid om te bemiddelen in hypothecair krediet; bijna vijfduizend hebben die bevoegdheid voor consumtief krediet. De teller voor pensioenverzekeringen staat op een beginstand van 2.726.

Reageer op dit artikel