nieuws

Klaverblad ziet premieinkomen licht dalen

Archief

Klaverblad Verzekeringen behaalde in 2011 een nettoresultaat van € 17,5 (7,1) mln. De brutopremie daalde met ruim 1% tot € 212,2 (214,5) mln, iets meer dan de prognose van € 210 mln van januari, waarvan € 140,1 mln schadepremie en € 72,1 mln levenpremie. De Klaverblad-directie spreekt over een lastig jaar door de crisis, de vergrijzing, de regeldruk en de verandering van maatschappelijke opvattingen. Ook speelde “de onverantwoorde en stevige concurrentie in de verzekeringsmarkt een grote rol bij de ontwikkeling van groei en resultaat.”

Klaverblad ziet premieinkomen licht dalen

De winst was vorig jaar bijna volledig het gevolg van aanpassingen in de technische voorzieningen. Die waren nodig vanwege sterke toename van de levensverwachting bij levensverzekeringen en betere revalideringskansen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Vanwege de aanhoudende lage rente heeft Klaverblad de rekenrente verlaagd naar 2,9%. Het eigen vermogen van Klaverblad steeg naar € 318,6 mln waardoor de solvabiliteit ruim vijfmaal zo groot werd als wettelijk vereist.
Voor dit jaar verwacht de Klaverblad-directie geen verbetering van marktomstandigheden, waardoor de groeimogelijkheden in alle branches beperkt blijven: "Om toch groei te realiseren, hanteren sommige concurrenten nog steeds 'te lage' en dus verliesgevende premies. Ondanks dat dit in diverse branches door het Verbond van Verzekeraars (CVS) en door DNB is gesignaleerd, ziet Klaverblad nog geen duidelijke veranderingen in tarieven of acceptatienormen die er op duiden dat de verzekeringsmarkt gaat verbeteren. Voor 2012 verwachten we een gelijkblijvende portefeuille en matige resultaten."

Reageer op dit artikel