nieuws

Eerste coassurantie-minor van start bij Inholland

Archief

Bij Hogeschool Inholland is een speciale Coassurantie-minor van start gegaan. De opleiding duurt tien weken, is toegespitst op de grootzakelijke schadeverzekeringsmarkt en wordt gevolgd door zestien derdejaars studenten van de opleiding FSM (Financial Services Management).

Eerste coassurantie-minor van start bij Inholland

Volgens Rob van Wordragen van Inholland is er sprake van een primeur: "Het is de eerste opleiding op hbo-niveau voor dit marktsegment, die tot stand is gekomen door hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs." De minor wordt mede mogelijk gemaakt door brancheorganisatie VNAB, zowel financieel als in de vorm van mankracht. Zo levert de VNAB (gast)docenten en is een delegatie betrokken geweest bij de opzet en invulling van de opleiding.
De cursisten krijgen les in de vakken markt, recht, schade (meer dan Wft), riskmanagement, ethiek en duurzaamheid en de praktijk van coassurantie. Naast de colleges krijgen de studenten een werkopdracht mee in de vorm van een aan de coassurantiemarkt gelieerde stelling, die zij nader moeten uitwerken. Tijdens de officiële kick off- bijeenkomst  bij Marsh in Rotterdam, benadrukten zowel Focko Dorhout Mees, algemeen directeur van de VNAB, als Cees Kortleve (ambassadeur VNAB) de aantrekkelijke kanten van het werken in de coassurantie. Hoogleraar verzekeringsrecht Mop van Tiggelen, wier boek 'Verzekering ter beurze' de basis vormt van de Coassurantie-minor, hield een korte presentatie over het nut en de noodzaak van verzekeren.

Reageer op dit artikel