nieuws

DNB vindt consolidatie in levenmarkt noodzakelijk

Archief

Toezichthouder

 

wil snel einde aan

 

woekerpolisdossier

 

Om het tij te keren, zullen levensverzekeraars niet kunnen ontkomen aan een consolidatieslag, vindt DNB. De toezichthouder maakt zich nog steeds ernstig zorgen over de levenmarkt, die vorig jaar een verlies leed van bijna twee miljard.

 

Het bedrijfsresultaat van de levensverzekeraars in ons land is vorig jaar verslechterd tot _ -1.933 (+180) mln, zo meldt DNB op basis van de vierdekwartaalcijfers over 2011. Teruglopende verkoopcijfers, tegenvallende beleggingsresultaten en de dalende rente zorgen voor slinkende buffers, aldus de toezichthouder.

 

De levensector moest in 2008 al eerder een miljardenverlies slikken. Toen kwam het resultaat uit op _ -5,5 mld. De solvabiliteit is in het laatste kwartaal van vorig jaar teruggelopen tot 239%, "terwijl deze ratio vijf jaar eerder ruim boven de 300% lag". DNB ziet de premieomzet in Leven de komende jaren verder dalen. "Dit bedreigt de houdbaarheid van het verdienmodel van levensverzekeraars. Nu de omzet krimpt, verworden schaalvoordelen tot schaalnadelen: de vaste kosten moeten over steeds minder polissen worden verdeeld."

 

Compenseren

DNB ziet risico’s in pogingen van verzekeraars om het omzetverlies te compenseren met inkomsten uit bankspaar-, schade- en pensioenproducten. "Naar verwachting zullen die activiteiten de omzetdaling in individueel leven niet volledig compenseren." DNB vindt een duurzame oplossing voor de overcapaciteit nodig, niet alleen door het ontslaan van personeel. Daarbij vormen verouderde ICT-systemen een complicerende factor. "Dat betekent niet dat de hete aardappel vooruit moet worden geschoven."

 

DNB ziet een oplossing in het uitbesteden van zogeheten ‘closed books’: gesloten levenportefeuilles. Daarnaast pleit de toezichthouder voor een consolidatieslag. "Grote fusies en overnames zijn echter vooralsnog uitgebleven. Een drempel voor consolidatie is de juridische onzekerheid omtrent de afhandeling van claims rond beleggingsverzekeringen. Een finale oplossing van deze problematiek is nodig om polishouders zekerheid te geven over hun financiële positie, investeerders meer helderheid te bieden over de waardering van levensverzekeraars en verzekeraars de mogelijkheid te geven de noodzakelijke herstructurering vorm te geven."

 

Hypotheken

In het jaarverslag besteedt DNB ook aandacht aan de hypotheekmarkt. President Klaas Knot bepleitte eerder dit jaar al een maximering van leningen tot 90% van de woningwaarde, waar dat maximum nu 106% is. "In de praktijk zijn banken mogelijk al voorzichtiger. Dat maakt het aannemelijk dat er vrij snel een verlaging naar 100% kan worden aangekondigd." DNB denkt aan een termijn van vijf jaar. "Ne deze initiële verlaging is op den duur een verdere verklaging gewenst, bijvoorbeeld naar 90%, in lijn met wat internationaal gebruikelijk en wat ook in Nederland in de jaren negentig gemeengoed was." Om het stimuleren van aflossen mogelijk te maken, zou voortijdige opname van het opgebouwde tegoed uit de kapitaalverzekering eigen woning niet meer belast kunnen worden of de zaken rondom hypotheek en eigen woning kunnen worden verhuisd naar box 3, stelt DNB voor. Verder zou de renteaftrek moeten worden afgebouwd gedurende de looptijd van de hypotheek.

 

Wijzigingen zijn noodzakelijk omdat de risico’s toenemen. Zo heeft inmiddels meer dan een kwart van de huiseigenaren tussen de 35 en 45 jaar een woning die minder waard is dan de hypotheek. Van de jongere huizenbezitters heeft zelfs de helft een onderwaarde. De landelijke hypotheekschuld bedraagt inmiddels 105% van het bruto binnenlands product.

 

Reageer op dit artikel