nieuws

Delta Lloyd verhoogt premies schadepolissen

Archief

Vooral waterschade debet aan toename schadelast

 

Delta Lloyd heeft de premies van woon-, reis-, aansprakelijkheids- en caravanverzekeringen met ingang van 1 april verhoogd.

 

Reden van de premieverhogingen is de toegenomen schadelast, zegt de verzekeraar. Met name het aantal claims en de daarbij behorende kosten zouden zijn toegenomen.

 

De premiegrondslag voor de Compleetdekking woonhuisverzekering wordt met 5,5% verhoogd. Volgens Delta Lloyd omdat de totale schadelast hier in het afgelopen jaar is toegenomen, met name als gevolg van waterschade. "Daarnaast is gebleken dat onze premiegrondslag te laag was."

 

Bij inboedel en avp is de schadelast respectievelijk met 15% en 6% toegenomen. "Daar zien we vooral een toename van het aantal claims", aldus Delta Lloyd."De gemiddelde schadelast per claim is wel iets afgenomen." Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de premiegrondslag voor de Compleetdekking inboedelverzekering met 4,4%. Daarnaast wordt bij avp de premie van het basisbedrag op de dekking van _ 1 mln met 3% verhoogd. De premie voor de dekking van _ 2,5 mln blijft ongewijzigd.

 

Bij de annuleringsdekking van de Doorlopende reisverzekering is de schadelast met 15% toegenomen. Mede daarom wordt de premie voor deze module met 7,5% verhoogd. Bij de caravanportefeuille geldt dat de totale schadelast te hoog is. "Hiervoor hebben wij naast een premieverhoging van 5% ook een deel van de portefeuille opgezegd", aldus Delta Lloyd.

 

Omdat met ingang van 1 april nieuwe belastingregels gelden, heft Delta Lloyd per deze datum bij de Doorlopende reisverzekering 9,7% assurantiebelasting over de premie van de module Hulpverlening motorrijtuig.

 

‘Buiten het Huis’

 

Verder heeft Delta Lloyd een nieuwe aanvullende module ontwikkeld voor de inboedelverzekering en de combinatieverzekering woonhuis/inboedel. Met de module’ Buiten het Huis’ zijn de spullen van verzekerden ook buitenshuis verzekerd tegen beschadiging en diefstal. "Dit vult het gat op tussen de combinatie van de inboedelverzekering, met of zonder kostbaarhedenverzekering, en de reisverzekering", aldus Delta Lloyd. De premie voor de ‘Buiten het Huis’-module bedraagt _ 90.

 

Reageer op dit artikel