nieuws

DAS past verwijzingsbeleid aan na klachten intermediair

Archief

Medewerker verspreekt zich over afspraken met Ohra

 

Rechtsbijstandverzekeraar DAS heeft de werkwijze in ontslagzaken aangepast na druk van het intermediair. Klanten die via het intermediair zijn verzekerd, verwijst DAS voor adviezen over de aanwending van een beëindigingsvergoeding voortaan niet langer naar Ohra, maar alleen naar de eigen tussenpersoon, luidt het.

 

Onder het intermediair was commotie ontstaan nadat duidelijk werd dat DAS al enige tijd de gewoonte had om klanten die juridische bijstand krijgen in ontslagzaken ‘uit oogpunt van service’ voor financieel advies omtrent de aanwending van hun ontslagvergoeding standaard te verwijzen naar Ohra, óók als ze via een tussenpersoon verzekerd zijn.

 

Via assurantiekantoor W. Jonker Verzekeringen in Alkmaar heeft AM inzage gekregen in de correspondentie die een in een ontslagzaak verwikkelde cliënt van dit kantoor heeft gevoerd met een juridisch adviseur van DAS. Nadat zij had duidelijk gemaakt mee te willen werken aan een door haar werkgeefster aangeboden beëindigingsovereenkomst met een financiële vergoeding, schreef DAS: "Op een door uw werkgeefster eventueel te betalen bruto vergoeding moet uw werkgeefster belasting inhouden naar het geldende progressieve tarief. Er zijn ook nog andere mogelijkheden, waarbij niet direct met de fiscus afgerekend hoeft te worden. Ik wijs u op de mogelijkheid om daarvoor een advies van Ohra te krijgen. Als u dat wilt, kan ik een adviseur van Ohra contact met u laten opnemen, om u over de verschillende mogelijkheden op dat gebied te laten adviseren. Indien u dat wenst verneem ik dat graag."

 

Klacht bij AFM

 

Wim Jonker van het gelijknamige assurantiekantoor: "Standaard verwijst DAS dus naar Ohra, ook als de klant daar niet om heeft gevraagd! In die schriftelijke toelichting van DAS werd de tussenpersoon totaal niet genoemd. Pas na langdurig aandringen van mij en van enkele verzekeraars die de DAS-polis als volmacht uitvoeren, was DAS bereid om de eigen adviseur ook te noemen. Uiteraard heb ik DAS ook gevraagd waarom ze naar Ohra verwijzen. Het simpele antwoord was dat ze ‘goede ervaringen’ hebben met Ohra. Echter, een van de DAS-medewerkers heeft mij in een telefonische ‘verspreking’ laten weten dat er met Ohra afspraken zijn gemaakt. Ik heb inmiddels ook een klacht bij de AFM ingediend, omdat ik meen dat DAS handelt in strijd met de AFM-richtlijnen."

 

Geen vergoeding

 

Van die werkwijze wordt nu dus afscheid genomen door DAS. Alleen klanten die direct bij DAS of Ohra zijn verzekerd en een beëindigingsvergoeding hebben ontvangen, worden nog gewezen op de mogelijkheid zich tot Ohra te wenden. DAS houdt vol geen vergoeding van Ohra te ontvangen voor het geven van deze leads, maar gaat niet in op vragen van AM waarom uitgerekend naar Ohra wordt verwezen en of er sprake is van een samenwerkingsverband.

 

Reageer op dit artikel