nieuws

Banken en verzekeraars moeten nog werken aan klantbelang

Archief

De grote banken en verzekeraars hebben vorig jaar vorderingen gemaakt in het centraal stellen van het klantbelang, zo concludeert de AFM uit een onderzoek bij tien grote marktpartijen. “Desondanks moeten zij in meer of mindere mate nog stappen zetten voordat de gehele organisatie het klantbelang het gewicht toekent dat het verdient”, aldus de toezichthouder, die met name het advies over risicoverzekeringen bij hypotheken nog als onvoldoende beoordeelt.

Banken en verzekeraars moeten nog werken aan klantbelang

Hoewel de onderzochte bedrijven zich bewust zijn van de noodzaak het klantbelang centraal te stellen, moeten plannen in veel gevallen nog worden omgezet in concrete acties. Positief is dat op spaargebied het productaanbod overzichtelijker is geworden en dat bedrijven betrokken zijn bij het self assessment, waarmee zij de kwaliteit van hypotheekadvies kunnen toetsen. Ook de rentetarieven en het prolongatiebeleid met betrekking tot hypotheken scoren goed. "Verzekeraars letten beter op de kwaliteit van bemiddelaars in het belang van de klant", zo ziet de AFM voorts een lichtpunt.
Wel ziet de toezichthouder nog genoeg verbeterpunten: "Zo zijn wij teleurgesteld dat ten aanzien van het onderwerp risicoverzekeringen bij de module hypotheekadvies bij sommige banken nog forse tekortkomingen zijn geconstateerd, ondanks alle kennis die men daarover heeft opgebouwd en de uitleg van de AFM hierover de afgelopen jaren." Ook op het gebied van aov's en klachtenmanagement moeten verzekeraars hun dienstverlening nog aanzienlijk verbeteren.

Reageer op dit artikel