nieuws

Anker wint rechtszaak tegen voormalig Evers-adviseur

Archief

Anker Verzekeringen, de bemiddelingspoot van Anker Verzekert, heeft een rechtszaak gewonnen van een voormalig adviseur van de in 2008 failliet verklaarde Evers Assurantie Groep. De adviseur benaderde aan de hand van een adressenlijst klanten uit de door Anker overgenomen schadeportefeuille van Evers-dochter Alcaris. Dat is niet toegestaan, zo heeft de rechtbank in Leeuwarden nu geoordeeld.

Anker wint rechtszaak tegen voormalig Evers-adviseur

In 2009 kocht Anker de 22.000 polissen tellende Alcaris-portefeuille voor € 721.000 uit de failliete boedel van Evers. De geschatte provisie-inkomsten bedroegen op jaarbasis € 437.000. Het deel van de polissen die bij de Noordhollandsche van 1816 waren ondergebracht, is later overgesloten naar Ankers eigen risicodrager.
De voormalig Evers-medewerker, die nog beschikte over een bestand met de adressen van alle Evers-klanten, heeft vervolgens een eigen kantoor opgezet en is klanten uit de bewuste portefeuille gaan benaderen. En met succes: Anker werd al snel met meerdere opzeggingen geconfronteerd, wat zorgde voor een schade aan terug te boeken provisies van minimaal € 250.000.
Naar het oordeel van de rechtbank staat vast dat de klanten systematisch en stelselmatig zijn benaderd met het oogmerk de relatie met Anker te beëindigen ten faveure van de voormalig Evers-adviseur, die Anker daarmee schade heeft toegebracht. Hij krijgt daarom een verbod op het benaderen van de genoemde relaties tot 1 september 2014, op straffe van een dwangsom van € 5.000 per overtreding. Bovendien wordt de adviseur veroordeeld tot het vergoeden van de – nog vast te stellen - schade die Anker heeft geleden.

Reageer op dit artikel