nieuws

AFM voorziet verschraling van het dienstenaanbod

Archief

De AFM is bezorgd over de gevolgen van een provisieverbod. In zijn jaarverslag over 2011 schrijft de toezichthouder dat afschaffing van provisies een verschraling oplevert van het dienstenaanbod. Aanvullende maatregelen moeten dat risico beperken.

AFM voorziet verschraling van het dienstenaanbod

"Het risico bestaat dat consumenten worden afgeschrikt omdat zij hun adviseur direct moeten betalen. Zij kunnen diensten betrekken bij aanbieders die alleen hun eigen producten aanbieden. Deze ontwikkeling zou een verschraling van de dienstverlening tot gevolg kunnen hebben." De AFM zegt samen met het ministerie aan flankerend beleid te werken om dit risico tegen te gaan.
Als ander marktrisico wordt genoemd dat klanten van financieel adviseurs het risico blijven lopen om onjuiste adviezen te krijgen. "Een deel van de financiële dienstverleners voldoet niet volledig aan de huidige vakbekwaamheidseisen. Deze problematiek neemt af maar het duurt nog enkele jaren voordat ze tot een minimum beperkt is. De nieuwe en verhoogde eisen zullen vanaf 2014 gaan gelden. Ook zal het nog de nodige tijd kosten om bestuurders die niet voldoen aan eisen van betrouwbaarheid volledig uit beleidsbepalende functies te weren."

Reageer op dit artikel