nieuws

AFM nuanceert reputatiestatement Dela

Archief

Uitvaartverzekeraar Dela heeft op de eigen website verklaard dat toezichthouder AFM géén handhavende maatregel tegen Dela heeft ingezet. Daarop heeft de AFM weer gereageerd door te stellen dat “uit dit nieuwsbericht een onvolledig beeld naar voren komt over het onderzoek van de AFM naar de vijf grootste uitvaartverzekeraars”.

AFM nuanceert reputatiestatement Dela

De AFM onderzocht hun distributiepraktijk in 2011. Daarbij werd onder meer gekeken naar telefonische verkoopgesprekken, het beloningsbeleid en passende provisie. De algemene conclusie was dat het belang van de klant niet altijd centraal wordt gesteld. "Niet duidelijk was op welke partijen dit wel en niet betrekking had", stelt Dela nu. "De AFM heeft ons schriftelijk bevestigd dat aan Dela geen aanwijzing zal worden opgelegd." De Eindhovense maatschappij wil hiermee haar "reputatie van betrouwbare coöperatie" onderstrepen.
In aanvulling op die berichtgeving stelt de AFM dat "bij de onderzochte uitvaartverzekeraars op meerdere onderdelen (wettelijke) tekortkomingen zijn geconstateerd". Zij zijn daarna per brief geïnformeerd over de verbeterpunten. "De AFM heeft aan Dela een voornemen tot aanwijzing gestuurd. Dit had slechts betrekking op één van de onderwerpen van het brede onderzoek. Omdat Dela naar aanleiding van dit voornemen haar werkwijze grotendeels heeft aangepast, is afgezien van het daadwerkelijk geven van de aanwijzing."
De toezichthouder zegt op deelgebieden nog steeds onderzoek te doen bij de uitvaartverzekeraars en voegt daaraan toe niet uit te sluiten één of meer (formele) maatregelen te nemen.

Reageer op dit artikel