nieuws

Abonnementsgeld naar rato premie of polissen belast

Archief

Financiële dienstverleners blijven vrijgesteld van BTW, ook als de vergoeding wordt betaald door de klant. Bij serviceabonnementen voor diensten rond schadeverzekeringen moet niet alleen assurantiebelasting worden betaald over de verzekeringspremie, maar ook over een deel van het abonnementsgeld. Een splitsing naar premieverhouding of aantal polissen is acceptabel.

Abonnementsgeld naar rato premie of polissen belast

Dat heeft de Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst per brief laten weten aan enkele brancheorganisaties. In het provisiemodel ontvangt de tussenpersoon alleen een vergoeding van een aanbieder bij een geslaagde bemiddeling. De Belastingdienst zegt na het provisieverbod de directe vergoedingen van klanten niet anders te behandelen. Voorwaarde is wel dat diensten waarvoor wordt betaald, gericht zijn op het totstandkomen van een product of wijzigen van een bestaand product.
Als bewijsmiddel moet een tussenpersoon een schriftelijke overeenkomst van opdracht overleggen. Blijkt hieruit dat de consument geen intentie had een product af te sluiten (bijvoorbeeld bij een second opinion-advies of belastingadvies), dan is de beloning BTW-plichtig.
Wanneer de activiteiten binnen een serviceabonnement gericht zijn op het bemiddelen bij het afsluiten of wijzigen van overeenkomsten, dan is de vergoeding (abonnementsprijs) ook vrijgesteld van BTW. Maar veel van de verzekeringen waarop zo'n abonnement betrekking heeft, vallen wel onder assurantiebelasting. Die belasting wordt in een provisiemodel geheven over de premie inclusief de bemiddelingsvergoeding en dat wil de fiscus graag zo houden. Eenduidige splitsing van wel en niet aan assurantiebelasting onderhevige polissen zal in de praktijk lastig zo niet onmogelijk worden, beseft de Belastingdienst echter. Als compromis kan assurantiebelasting worden betaald naar verhouding van de premie over wel en niet belaste polissen, of naar het aantal polissen, eventueel met wegingsfactor.
De Belastingdienst wijst tussenpersonen er afsluitend nog maar eens op dat zij meer dan voorheen zelf verantwoordelijk zijn voor de inhouding en afdracht van assurantiebelasting over de hen toekomende beloningen.

Reageer op dit artikel