nieuws

Aantal verliesdeclaraties bij NHG helft hoger

Archief

Aantal verliesdeclaraties bij NHG helft hoger

In het eerste kwartaal heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen het aantal gedwongen verkopen met verlies bij woningen die met NHG zijn gefinancierd, opnieuw zien stijgen. Het fonds moest in 765 (491) gevallen bijspringen omdat de opbrengst lager was dan de hypotheekschuld. “De uitgaven in verband met verliezen worden echter ruimschoots gecompenseerd door de premie-inkomsten uit nieuwe garanties.”

De toename is vooral te wijten aan een groter aantal verkopen in verband met echtscheiding, waarbij geen van beide partners afzonderlijk de woonlasten kan betalen. In totaal heeft het WEW voor € 16,5 (15,3) mln aan verliesdeclaraties uitgekeerd; het gemiddelde bedrag is gedaald, onder meer doordat de verliezen bij echtscheiding lager zijn dan bij andere gedwongen verkopen. Het garantievermogen waaruit de verliezen worden betaald is in het eerste kwartaal gegroeid tot € 740 mln, tegen € 730 mln eind vorig jaar. Het totaal gegarandeerde vermogen is afgenomen tot € 139 (141) mld omdat een substantieel aantal hypotheken is afgelost. Het aantal lopende NHG's is daarmee gedaald tot 949.000 (974.000).
Het aantal nieuwe leningen met NHG is in de eerste drie maanden met een kwart gedaald tot 28.900 (37.800), al sluit nog altijd ruim 80% van de kopers van woningen binnen de NHG-kostengrens een hypotheek met garantie.

Reageer op dit artikel