nieuws

Werknemers Delta Lloyd wijzen cao-eindbod werkgever af

Archief

Een ruime meerderheid van de vakbondsleden werkzaam bij Delta Lloyd heeft het eindbod van hun werkgever voor een nieuwe cao verworpen en het eindbod van de vakorganisaties geaccepteerd. “De stemmingmakerij op Sterknet (Delta Lloyd’s intranet, red.) heeft geen vruchten afgeworpen”, concludeert FNV-bestuurder Bob Bolte.

Werknemers Delta Lloyd wijzen cao-eindbod werkgever af

"We gaan ervan uit dat de uitslag voor de werkgever reden zal zijn om het eindbod van de vakbonden te heroverwegen. De uitkomst van die heroverweging zien we graag voor de bekendmaking van de jaarcijfers op 8 maart tegemoet."
De bonden plaatsen vraagtekens bij de 'negatieve stimulans' die Delta Lloyd wil hanteren om werknemers te bewegen bepaalde diploma's te gaan halen, teneinde Wft-proof te zijn. "Er worden bozige brieven gestuurd en deadlines gesteld. We waarschuwen voor het opnemen van de Wft-papieren in de persoonlijke doelstellingen voor 2012. Werknemers die al jaren hun functie goed uitvoeren, dreigen daarmee in de beoordelingen onderuit te gaan. Als voor een functie in 2013 of 2014 een bepaald certificaat strikt noodzakelijk is, dan pleiten we voor het inbouwen van een positieve stimulans en denken hierbij aan het (her)introduceren van de diplomatoeslag."

Reageer op dit artikel