nieuws

Volmachtbedrijf wint geding over aanbesteding gemeentepolis

Archief

Assuradeurenbedrijf Raetshagen uit Beverwijk mag alsnog in volmacht voor drie verzekeraars de uitgebreide gevarenverzekering voor de gemeente Lingewaard gaan verzorgen, zo heeft de Arnhemse voorzieningenrechter in kort geding bepaald. De gemeente had de aanbestede opdracht aanvankelijk geweigerd, omdat de inschrijving van Raetshagen gebreken zou hebben bevat en omdat niet duidelijk was dat het volmachtbedrijf de polis voor 100% wilde tekenen.

Volmachtbedrijf wint geding over aanbesteding gemeentepolis

De gemeente Lingewaard heeft vorig jaar de inkoop van een gevarendekking voor de periode tot 2016 aanbesteed; de aanbesteding is uitgevoerd door Meijers Assurantiën. Raetshagen wilde de polis sluiten in volmacht voor risicodragers Nationale-Nederlanden, Reaal en het inmiddels door het Japanse Nipponkoa overgenomen Nateus. Meijers gunde eind vorig jaar de opdracht echter voor elk 25% aan Aegon, Delta Lloyd, Allianz en Raetshagen. Die laatste spande vervolgens een kort geding aan omdat het bedrijf meende ten onrechte geen punten te hebben gekregen voor het criterium 'administratieve afwikkeling'. Een van de argumenten daarvoor was dat Raetshagen niet op e-ABS is aangesloten.

In de aanloop naar het geding berichtte de gemeente vervolgens aan Raetshagen dat de gunning van het 25%-aandeel was ingetrokken vanwege "diverse gebreken, op basis waarvan geconstateerd dient te worden dat Raetshagen niet geschikt is gebleken, alsmede dat haar aanmelding en inschrijving ongeldig zijn". Zo was de gemeente niet duidelijk dat Raetshagen zich als volmachtbedrijf had gemeld.

De rechter oordeelt echter dat de bezwaren van de gemeente geen hout snijden en dat bij aanbesteding in volmacht geen aansluiting op het coassurantiesysteem e-ABS vereist is. Bovendien vindt de rechter dat gevolmachtigd agenten in de verzekeringsbranche een wijdverbreid verschijnsel zijn en dat de gemeente, indien zij dat niet wilde, "in de aanbestedingsstukken de inschrijving door gevolmachtigd agenten uitdrukkelijk had moeten uitsluiten".

Reageer op dit artikel