nieuws

Verlies voor Delta Lloyd, ondanks beter resultaat

Archief

Medewerkers teleurgesteld in eindbod voor nieuwe cao

 

Ondanks een toename van het operationeel resultaat met 4% tot _ 438 mln moest Delta Lloyd Groep vorig jaar een netto verlies noteren van _ 313 mln, zo blijkt uit de voorlopige cijfers over 2011.

 

Dit negatieve resultaat na belastingen en belang derden was met name te wijten aan veranderingen in de marktrente, die hun weerslag hadden op de balans. Ook moesten hogere voorzieningen voor levensverzekeringen worden aangehouden.

 

De verbetering van het operationeel resultaat van Delta Lloyd was vooral te danken aan kostenbesparingen (_ 851 mln aan operationele kosten tegen _ 924 mln in 2010).

 

"Door onze gerichte aandacht voor meer efficiency en vereenvoudiging van de organisatie, liggen wij bij de uitvoering van ons kostenbesparingsprogramma ruim voor op schema", verklaarde bestuursvoorzitter Niek Hoek. "De recent aangescherpte doelstellingen voor 2012 en 2013 zijn dan ook haalbaar."

 

Ook een stijging van het operationeel resultaat Leven met 35% door toegenomen efficiency en een verbeterd sterfteresultaat droeg substantieel bij aan de verbetering van het operationeel resultaat van de Groep. Het premie-inkomen bij Leven groeide naar _ 3.978 (3.343) mln dankzij dertien nieuwe grote collectieve pensioencontracten, die de daling bij individuele levensverzekeringen compenseerde.

 

Combined ratio

 

Het bruto premie-inkomen van Schade steeg 5% naar _ 1.550 (1.479) mln. De nieuwe productie groeide naar _ 183 (180) mln. Het operationeel resultaat Schade daalde door lagere reservevrijval. De combined ratio lag met 99,8% ‘boven de doelstelling’. "Door een actief beheer van schadeclaims en verbetering van kostenniveaus, tarieven en productontwerp is een duidelijke trend naar een lagere combined ratio in gang gezet", aldus Delta Lloyd.

 

De saldi bij banksparen zijn met 72% fors gegroeid naar in totaal _ 1.227 (715) mln. De hypotheekproductie nam toe naar _ 1.913 (1.839) mln, voornamelijk dankzij de bijdrage van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het aandeel in de Nederlandse hypotheekmarkt groeide naar 2,8%, doordat verschillende concurrenten uit de markt stapten, of hun marktpositie niet konden handhaven.

 

Het aantal medewerkers (in fte’s) is in 2011 gedaald naar 5.946 (6.327) als gevolg van de vereenvoudiging van processen en systemen. Hierin zijn de 98 fte’s van Friesland Bank Assurantiën nog niet meegenomen.

 

Cao-onderhandelingen

CNV Dienstenbond vindt het ‘onverkwikkelijk’ dat het zo moeilijk is om tot goede cao-afspraken met Delta LLoyd te komen, ondanks het feit dat het bedrijf er zo goed voor staat, zoals blijkt uit de jaarcijfers 2011. "Dan zou je denken dat een goede cao er voor de werknemers ook wel in zit. Maar niets is minder waar. Delta Lloyd weigert halsstarrig om een reële cao af te sluiten"", aldus CNV-bestuurder Jolien Dekker over de in een impasse verkerende cao-onderhandelingen. "Regelmatig worden er door de top van Delta Lloyd mooie woorden geuit over het belang van sterke werknemers en hun prestaties. Dit vertaalt zich opvallend genoeg niet in goede cao-afspraken. Het eindbod van CNV Dienstenbond, dat qua loonontwikkeling voor het jaar 2012 nog onder het niveau van koopkrachtbehoud ligt en waarmee de werkgever toch bepaald niet wordt overvraagt, is door Delta Lloyd niet aangegrepen om de moeizame onderhandelingen van de laatste maanden vlot te trekken", aldus Dekker.

 

De CNV-bestuurder is van mening dat de verzekeraar de waardering voor de eigen werknemers net zo hard moet maken als de resultaten over 2011 zijn.

 

Reageer op dit artikel