nieuws

Verlies voor Delta Lloyd, ondanks beter operationeel resultaat

Archief

Ondanks een toename van het operationeel resultaat met 4% tot € 438 mln moest Delta Lloyd Groep vorig jaar een netto verlies noteren van € 313 mln, zo blijkt uit de voorlopige cijfers over 2011. Dit negatieve resultaat na belastingen en belang derden was met name te wijten aan veranderingen in de marktrente, die hun weerslag hadden op de balans. Ook moesten hogere voorzieningen voor levensverzekeringen worden aangehouden.

Verlies voor Delta Lloyd, ondanks beter operationeel resultaat

De verbetering van het operationeel resultaat van Delta Lloyd was vooral te danken aan kostenbesparingen (€ 851 mln aan operationele kosten tegen € 924 mln in 2010) en een stijging van het operationeel resultaat Leven met 35% door toegenomen efficiency en een verbeterd sterfteresultaat. Het premie-inkomen bij Leven groeide naar € 3.978 (3.343) mln dankzij dertien nieuwe grote collectieve pensioencontracten, die de daling bij individuele levensverzekeringen compenseerde.
Het bruto premie-inkomen van Schade steeg 5% naar € 1.550 (1.479) mln. De nieuwe productie groeide naar € 183 (180) mln. Het operationeel resultaat Schade daalde door lagere reservevrijval. De combined ratio lag met 99,8% 'boven de doelstelling'. "Door een actief beheer van schadeclaims en verbetering van kostenniveaus, tarieven en productontwerp is een duidelijke trend naar een lagere
combined ratio in gang gezet", aldus Delta Lloyd.
De saldi bij banksparen zijn met 72% gegroeid naar in totaal € 1.227 (715) mln. De hypotheekproductie nam toe naar € 1.913 (1.839) mln, voornamelijk dankzij
de bijdrage van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het aandeel in de Nederlandse hypotheekmarkt groeide naar 2,8%, doordat verschillende concurrenten uit de markt stapten, of hun marktpositie niet konden handhaven.
Het aantal medewerkers (in fte's) is in 2011 gedaald naar 5.946 (6.327) als gevolg van de vereenvoudiging van processen en systemen. Hierin zijn de 98 fte's van Friesland Bank Assurantiën nog niet meegenomen.

Reageer op dit artikel