nieuws

Verdeeldheid over interpretatie komende transparantieregels

Archief

In de verzekeringsmarkt wordt verschillend gedacht over de wijze waarop aanbieders en intermediair met ingang van volgend jaar hun advies- en distributiekosten inzichtelijk moeten gaan maken. De meeste verdeeldheid is er over het tonen van distributiekosten door een aanbieder die via het intermediair sluit, zo blijkt uit een enquête van Bureau D&O onder ruim 900 relaties.

Verdeeldheid over interpretatie komende transparantieregels

Er werden zes praktijksituaties voorgelegd. Daaruit blijkt dat ruim vier op de vijf adviseurs denkt dat de aanbieder zijn distributiekosten transparant moet maken als een hypotheek wordt gesloten via het intermediair. De aanbieders zijn daarover verdeeld: 60% vindt van wel, 40% denkt van niet.

Verder denkt 84% van het intermediair en 69% van de aanbieders dat een bemiddelaar die werkt op basis van execution only bij het sluiten van een product wel de distributiekosten moet tonen, ook al zijn er geen advieskosten.

Een meerderheid van beide groepen denkt ook dat de directe aanbieder bij het sluiten van een hypotheek de daadwerkelijke kosten voor het sluiten van dat specifieke product kenbaar moet maken. Onder het intermediair is 93% die mening toegedaan.

Het toepassen van kruissubsidie door aanbieders (extra rendement in mindering brengen op kosten) en bemiddelaars (kosten verlagen om andere producten te kunnen adviseren) is in de nieuwe situatie niet toegestaan, meent de meerderheid van de respondenten. Over de bemiddelaars zijn de meningen het meest verdeeld: 34% van de adviseurs en 44% van de aanbieders denkt dat kruissubsidie door adviseurs wel is toegestaan.

Minister De Jager komt in april met het wetsvoorstel over het provisieverbod en kostentransparantie.

Reageer op dit artikel